Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Dette nettkurset er for deg som er tilsett innan sektor omsorg, helse og sosial Kvinnherad kommune.

No skal de som tilsett få moglegheit til å føra fråvær sjølv på web. Dette kurset vil gje dykk ei innføring i korleis de gjer det. 

Litt informasjon om modulen:

FRÅVÆR WEB: I denne modulen kan tilsette legga inn fråværet sitt: (eigenmeldingar, korte permisjonar, sjukt barn). Fråvær går i saksgang. Denne modulen gjeld for alle tilsette i kommunen.  EIn må framleis hugsa å melda frå til næraste leiar ved fråvær. Denne modulen erstatter skjema på papir. 

NB! Videoane er utan lyd.


timeløn