Nytilsattkurs for alle ansatte i Øksnes kommune.

Kurset gir innføring i det viktigste du må kjenne til når du jobber i kommunen vår.

Kurset er laget i Edstep, et verktøy som er utviklet av Cerpus som holder til i vår kommune.

For å starte kurset følger du lenken under.

Start Nytilsatt i Øksnes kommune

Om dette kurset