Fellesopplæring i Hovedavtalen v. KS Nordland og Utdanningsforbundet

  • Kurset er for kommunens ledere, plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.
  • Plasstillitsvalgte søker permisjon fra arbeidssted etter kommunens retningslinjer til nærmeste leder. 

Sted: HIAS

Dato: 17.10.2019

Tidspunkt: 11.00- 15.30, Inklusiv lunsj

 

Kurset er obligatorisk for kommunens ledere, eventuell søknad om fritak rettes til nærmeste leder.

Om dette kurset

Fellesopplæring i Hovedavtalen 

Felles gjennomgang av Hovedavtalen mellom ledere og tillitsvalgte. Viktig med felles forståelse av roller og innhold i avtalen. 

 Du bør ha med: Hovedavtalen

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål: Kjennskap og forståelse av avtaleverket. 
  • Målgruppe: Ledere, plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte  

Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Alstahaug kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Alstahaug kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Systemer og IKT-verktøy 

Del 5 - Slik bruker du min side i Visma