Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.


Ny i helsetjenesten? Midlertidig omplassert i forbindelse med Covid-19? Da trenger du litt basiskunnskaper, og de får du her. Formålet med opplæringspakken er å gi grunnleggende opplæring og oppfrisking til personer som er disponibel for nye oppgaver i helsetjenesten vår i forbindelse med Koronautbruddet.

Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Alstahaug kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Alstahaug kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Systemer og IKT-verktøy 

Del 5 - Slik bruker du min side i Visma