Om dette kurset

IA-Avtalen og arbeidsavtalen. Sjekkliste til samtalen, forberedelser, tune seg inn og gjennomføring.

Aktiv lytting, teknikker, åpne spørsmål, verktøy og tips

Læringsmå:

 • Forståelse av nødvendighet for å ta viktige samtaler med ansatte.
 • Kjenne til at det finnes viktige formelle og uformelle samtaler, men ikke samtidig.

 • Skape egne meninger og tanker om behov og gevinst ved å gjennomføre viktige samtaler.
 • Ha kunnskaper om forskjellige typer samtaler og at hvordan de gjennomføres kan ha forskjellige effekter i arbeidsmiljøet.
 • Forståelse for forberedelser og fremdrift i samtaler, og at alle samtaler har et mål.
 • Vite at det finnes teknikker og hjelpemidler for gjennomføring av samtaler.

Målgruppe: Obligatorisk kurs for ledere med personalansvar. 

Obligatorisk kurs for ledere med personalansvar.
Kursholdere fra NAV Arbeidslivssenter: Trond Briel og Odd-Willy Mikkelsen.
Kurset krever aktiv deltakelse, med diskusjon, innspill og sparring rundt problemstillinger og muligheter.

Innhold: 

 •       IA-Avtalen
 •       Arbeidsavtalen
 •       Sjekkliste til samtalen
 •       Forberedelser og å tune seg inn
 •       Gjennomføring
 •       Aktiv lytting
 •      Teknikker og åpne spørsmål
 •       Noen verktøy og tips

Læringsmål:

 • Forståelse av nødvendighet for å ta viktige samtaler med ansatte.
 • Kjenne til at det finnes viktige formelle og uformelle samtaler, men ikke samtidig.
 • Skape egne meninger og tanker om behov og gevinst ved å gjennomføre viktige samtaler.
 • Ha kunnskaper om forskjellige typer samtaler og at hvordan de gjennomføres kan ha forskjellige effekter i arbeidsmiljøet.
 • Forståelse for forberedelser og fremdrift i samtaler, og at alle samtaler har et mål.
 • Vite at det finnes teknikker og hjelpemidler for gjennomføring av samtaler.

Varighet: 3 – 3,5 timer.

Kurssted: Kulturbadet

Dele meninger om hva som er viktige samtaler for ledere i Alstahaug Kommune, finne fokus og tankegang i gruppen.

Obligatorisk kurs for ledere med personalansvar.
Kursholdere fra NAV Arbeidslivssenter: Trond Briel og Odd-Willy Mikkelsen.
Kurset krever aktiv deltakelse, med diskusjon, innspill og sparring rundt problemstillinger og muligheter.

Innhold: 

 •       IA-Avtalen
 •       Arbeidsavtalen
 •       Sjekkliste til samtalen
 •       Forberedelser og å tune seg inn
 •       Gjennomføring
 •       Aktiv lytting
 •      Teknikker og åpne spørsmål
 •       Noen verktøy og tips

Læringsmål:

 • Forståelse av nødvendighet for å ta viktige samtaler med ansatte.
 • Kjenne til at det finnes viktige formelle og uformelle samtaler, men ikke samtidig.
 • Skape egne meninger og tanker om behov og gevinst ved å gjennomføre viktige samtaler.
 • Ha kunnskaper om forskjellige typer samtaler og at hvordan de gjennomføres kan ha forskjellige effekter i arbeidsmiljøet.
 • Forståelse for forberedelser og fremdrift i samtaler, og at alle samtaler har et mål.
 • Vite at det finnes teknikker og hjelpemidler for gjennomføring av samtaler.

Varighet: 3 – 3,5 timer.

Kurssted: Kulturbadet

Dele meninger om hva som er viktige samtaler for ledere i Alstahaug Kommune, finne fokus og tankegang i gruppen.

Fellesopplæring i Hovedavtalen v. KS Nordland og Utdanningsforbundet

 • Kurset er for kommunens ledere, plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.
 • Plasstillitsvalgte søker permisjon fra arbeidssted etter kommunens retningslinjer til nærmeste leder. 

Sted: HIAS

Dato: 17.10.2019

Tidspunkt: 11.00- 15.30, Inklusiv lunsj

 

Kurset er obligatorisk for kommunens ledere, eventuell søknad om fritak rettes til nærmeste leder.

Om dette kurset

Fellesopplæring i Hovedavtalen 

Felles gjennomgang av Hovedavtalen mellom ledere og tillitsvalgte. Viktig med felles forståelse av roller og innhold i avtalen. 

 Du bør ha med: Hovedavtalen

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål: Kjennskap og forståelse av avtaleverket. 
 • Målgruppe: Ledere, plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte  

Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Alstahaug kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Alstahaug kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Systemer og IKT-verktøy 

Del 5 - Slik bruker du min side i Visma