Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

IA DAG 2021

Tema:

 • Leder før lege
 • Langvarig og hyppig fravær
 • Partssamarbeid

 

 

Tema for IA dagen er laget i samarbeid med AMU og i henhold til kommunens mål og handlingsplan.

Det er NAV arbeidslivssenter som har produsert kurset og er kursledere.

 

For: Alle ledere, tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, verneombud og hovedverneombud.

 

På grunn av pandemisituasjonen blir årets IA-dag digital.

Vi er en stor bedrift og har mange involvert i partsamarbeidet. Det betyr at vi er over 100 stykker som skal følge dette pålagte kurset.

Det blir derfor nødvendig å dele antall deltakere på tre dager for bedre få til gruppearbeid og dialog.

 

Påse derfor at dere fra samme verneområde melder dere på samme dag.

 

Etter påmelding og før kursdagen vil dere motta en teams invitasjon fra HR. Dere vil her delta i kurset og bli inndelt i arbeidsgrupper.

 

Kursets varighet er ca 2.5 timer.


IA DAG 2021

Tema:

 • Leder før lege
 • Langvarig og hyppig fravær
 • Partssamarbeid

 

 

Tema for IA dagen er laget i samarbeid med AMU og i henhold til kommunens mål og handlingsplan.

Det er NAV arbeidslivssenter som har produsert kurset og er kursledere.

 

For: Alle ledere, tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, verneombud og hovedverneombud.

 

På grunn av pandemisituasjonen blir årets IA-dag digital.

Vi er en stor bedrift og har mange involvert i partsamarbeidet. Det betyr at vi er over 100 stykker som skal følge dette pålagte kurset.

Det blir derfor nødvendig å dele antall deltakere på tre dager for bedre få til gruppearbeid og dialog.

 

Påse derfor at dere fra samme verneområde melder dere på samme dag.

 

Etter påmelding og før kursdagen vil dere motta en teams invitasjon fra HR. Dere vil her delta i kurset og bli inndelt i arbeidsgrupper.

 

Kursets varighet er ca 2.5 timer.


IA DAG 2021

Tema:

 • Leder før lege
 • Langvarig og hyppig fravær
 • Partssamarbeid

 

 

Tema for IA dagen er laget i samarbeid med AMU og i henhold til kommunens mål og handlingsplan.

Det er NAV arbeidslivssenter som har produsert kurset og er kursledere.

 

For: Alle ledere, tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, verneombud og hovedverneombud.

 

På grunn av pandemisituasjonen blir årets IA-dag digital.

Vi er en stor bedrift og har mange involvert i partsamarbeidet. Det betyr at vi er over 100 stykker som skal følge dette pålagte kurset.

Det blir derfor nødvendig å dele antall deltakere på tre dager for bedre få til gruppearbeid og dialog.

 

Påse derfor at dere fra samme verneområde melder dere på samme dag.

 

Etter påmelding og før kursdagen vil dere motta en teams invitasjon fra HR. Dere vil her delta i kurset og bli inndelt i arbeidsgrupper.

 

Kursets varighet er ca 2.5 timer.


Formålet med kurset er å gi tilpasset opplæring til helsepersonell og studenter i helsefag som skal arbeide med smittesporing i Alstahaug kommune i forbindelse med Koronautbruddet.

Målgruppe:
Helsepersonell og studenter i helsefag som har sagt seg villig til å arbeide med smittesporing under koronautbruddet.

Læringsmål: 

Etter fullført opplæringen skal deltagerne:
 • ha grunnleggende kunnskap om SARS-CoV-2, den smitteførende perioden, klinisk bilde, overføring av SARS-CoV-2 og hvorfor smittesporing er et effektivt tiltak for å redusere smittespredning
 • kunne gjennomføre smittesporing i henhold til nasjonale anbefalinger og etablerte protokoller
 • ha innsikt i og forståelse for viktige etiske overveielser rundt personsensitive data, smittesporing, isolasjon og karantene
 • ha kunnskap om at alle som er involvert i smittesporing må overholde taushetsplikten ved håndtering av personopplysninger
 • kjenne til og kunne anvende det digitale verktøyet Remin for smittesporing i henhold til lokale prosedyrer 
Det stilles krav til at du setter deg godt inn i det faglige innholdet. Kurset registreres som godkjent når alle temaene er gjennomført.
 

Starte kurset / påmelding:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

Tekniske krav:
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.


Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.


Ny i helsetjenesten? Midlertidig omplassert i forbindelse med Covid-19? Da trenger du litt basiskunnskaper, og de får du her. Formålet med opplæringspakken er å gi grunnleggende opplæring og oppfrisking til personer som er disponibel for nye oppgaver i helsetjenesten vår i forbindelse med Koronautbruddet.

Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Alstahaug kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Alstahaug kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Systemer og IKT-verktøy 

Del 5 - Slik bruker du min side i Visma