Obligatorisk kurs for ledere med personalansvar.
Kursholdere fra NAV Arbeidslivssenter: Trond Briel og Odd-Willy Mikkelsen.
Kurset krever aktiv deltakelse, med diskusjon, innspill og sparring rundt problemstillinger og muligheter.

Innhold: 

 •       IA-Avtalen
 •       Arbeidsavtalen
 •       Sjekkliste til samtalen
 •       Forberedelser og å tune seg inn
 •       Gjennomføring
 •       Aktiv lytting
 •      Teknikker og åpne spørsmål
 •       Noen verktøy og tips

Varighet: 3 – 3,5 timer.

Kurssted: Kulturbadet

Dele meninger om hva som er viktige samtaler for ledere i Alstahaug Kommune, finne fokus og tankegang i gruppen.


Formålet med kurset er å gi tilpasset opplæring til helsepersonell og studenter i helsefag som skal arbeide med smittesporing i Alstahaug kommune i forbindelse med Koronautbruddet.

Målgruppe:
Helsepersonell og studenter i helsefag som har sagt seg villig til å arbeide med smittesporing under koronautbruddet.

Læringsmål: 

Etter fullført opplæringen skal deltagerne:
 • ha grunnleggende kunnskap om SARS-CoV-2, den smitteførende perioden, klinisk bilde, overføring av SARS-CoV-2 og hvorfor smittesporing er et effektivt tiltak for å redusere smittespredning
 • kunne gjennomføre smittesporing i henhold til nasjonale anbefalinger og etablerte protokoller
 • ha innsikt i og forståelse for viktige etiske overveielser rundt personsensitive data, smittesporing, isolasjon og karantene
 • ha kunnskap om at alle som er involvert i smittesporing må overholde taushetsplikten ved håndtering av personopplysninger
 • kjenne til og kunne anvende det digitale verktøyet Remin for smittesporing i henhold til lokale prosedyrer 
Det stilles krav til at du setter deg godt inn i det faglige innholdet. Kurset registreres som godkjent når alle temaene er gjennomført.
 

Starte kurset / påmelding:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

Tekniske krav:
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.


Obligatorisk kurs for ledere med personalansvar.
Kursholdere fra NAV Arbeidslivssenter: Trond Briel og Odd-Willy Mikkelsen.
Kurset krever aktiv deltakelse, med diskusjon, innspill og sparring rundt problemstillinger og muligheter.

Innhold: 

 •       IA-Avtalen
 •       Arbeidsavtalen
 •       Sjekkliste til samtalen
 •       Forberedelser og å tune seg inn
 •       Gjennomføring
 •       Aktiv lytting
 •      Teknikker og åpne spørsmål
 •       Noen verktøy og tips

Varighet: 3 – 3,5 timer.

Kurssted: Kulturbadet

Dele meninger om hva som er viktige samtaler for ledere i Alstahaug Kommune, finne fokus og tankegang i gruppen.


Obligatorisk kurs for ledere med personalansvar.
Kursholdere fra NAV Arbeidslivssenter: Trond Briel og Odd-Willy Mikkelsen.
Kurset krever aktiv deltakelse, med diskusjon, innspill og sparring rundt problemstillinger og muligheter.

Innhold: 

 •       IA-Avtalen
 •       Arbeidsavtalen
 •       Sjekkliste til samtalen
 •       Forberedelser og å tune seg inn
 •       Gjennomføring
 •       Aktiv lytting
 •      Teknikker og åpne spørsmål
 •       Noen verktøy og tips

Varighet: 3 – 3,5 timer.

Kurssted: Kulturbadet

Dele meninger om hva som er viktige samtaler for ledere i Alstahaug Kommune, finne fokus og tankegang i gruppen.


Obligatorisk kurs for ledere med personalansvar.
Kursholdere fra NAV Arbeidslivssenter: Trond Briel og Odd-Willy Mikkelsen.
Kurset krever aktiv deltakelse, med diskusjon, innspill og sparring rundt problemstillinger og muligheter.

Innhold: 

 •       IA-Avtalen
 •       Arbeidsavtalen
 •       Sjekkliste til samtalen
 •       Forberedelser og å tune seg inn
 •       Gjennomføring
 •       Aktiv lytting
 •      Teknikker og åpne spørsmål
 •       Noen verktøy og tips

Varighet: 3 – 3,5 timer.

Kurssted: Kulturbadet

Dele meninger om hva som er viktige samtaler for ledere i Alstahaug Kommune, finne fokus og tankegang i gruppen.


Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.


Ny i helsetjenesten? Midlertidig omplassert i forbindelse med Covid-19? Da trenger du litt basiskunnskaper, og de får du her. Formålet med opplæringspakken er å gi grunnleggende opplæring og oppfrisking til personer som er disponibel for nye oppgaver i helsetjenesten vår i forbindelse med Koronautbruddet.

Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Alstahaug kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Alstahaug kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Systemer og IKT-verktøy 

Del 5 - Slik bruker du min side i Visma