Fellesopplæring i Hovedavtalen v. KS Nordland og Utdanningsforbundet

  • Kurset er for kommunens ledere, plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.
  • Plasstillitsvalgte søker permisjon fra arbeidssted etter kommunens retningslinjer til nærmeste leder. 

Sted: HIAS

Dato: 17.10.2019

Tidspunkt: 11.00- 15.30, Inklusiv lunsj

 

Kurset er obligatorisk for kommunens ledere, eventuell søknad om fritak rettes til nærmeste leder.