KSLæring - kursportal for Kragerø kommune

KS Læring er en innovativ løsning for kunnskapsdeling og kompetanseheving for hele kommune-Norge.


KS læring er ny kursportal for Kragerø kommune. Her kan du ta nettkurs og  siden skal vi også kunne bruke denne siden som påmelding til arrangementer.

 • Et nettkurs er et kurs du kan ta når og hvor som helst! Alt du trenger er internettilgang og en nettleser.
 • Et arrangement er et kurs som avholdes til et bestemt tidspunkt, klokkeslett og sted, f.eks workshops, datakurs osv.


Trenger du hjelp til pålogging og hvordan du bruker portalen?
På denne siden er det samlet oppdaterte og nyttige brukerveiledninger og videoer.

Brukerveiledninger i KSLæring


Lederopplæring - Internkontroll

Om dette kurset

HMS- og kvalitetsrådgiver i personalavdelingen gjennomførte i januar 2020 fysiske kurs for lederne innenfor alle kommunalområder.

Nettkurset er basert på dette kurset.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Dette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.

Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgende hovedpunkter: 

 • Personlig mottatt post
 • E-post
 • Registrering av innkommende e-post
 • Saksopplysninger på andre medier
 • Søk etter eksisterende saker
 • Opprette ny sak
 • Registrering av egenproduserte dokumenter
 • Utgående e-post
 • Flytting eller feilregistrering av saksdokument
 • Avskriving
 • Gradering av dokumenter
 • Avslutting av saker
 • Restansekontroll

Der hvor det er relevant inneholder leksjonene linker til interaktive videoer som viser hvordan du bruker de ulike funksjonene.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.