KSLæring - kursportal for Kragerø kommune

KS Læring er en innovativ løsning for kunnskapsdeling og kompetanseheving for hele kommune-Norge.


KS læring er ny kursportal for Kragerø kommune. Her kan du ta nettkurs og  siden skal vi også kunne bruke denne siden som påmelding til arrangementer.

 • Et nettkurs er et kurs du kan ta når og hvor som helst! Alt du trenger er internettilgang og en nettleser.
 • Et arrangement er et kurs som avholdes til et bestemt tidspunkt, klokkeslett og sted, f.eks workshops, datakurs osv.


Trenger du hjelp til pålogging og hvordan du bruker portalen?
På denne siden er det samlet oppdaterte og nyttige brukerveiledninger og videoer.

Brukerveiledninger i KSLæring


Grunnleggende kontorferdigheter (MS-Office 2016)

I dette kurset er det samlet opplæringsvideoer for grunnleggende kontorrelaterte IKT-ferdigheter. Kurset har 4 moduler:

 1. Tekstbehandling (Word)
 2. Regneark (Excel)
 3. Presentasjon (PowerPoint)
 4. E-post og kalender (Outlook)


Om dette kurset

Alle arbeidsgiverrepresentanter, merkantile og saksbehandlere i Kragerø kommune skal beherske grunnleggende kontorferdigheter. Dette er nødvendig for å sikre effektiv og korrekt bruk av IKT-verktøy i jobben.

Videoene i dette kurset vil hjelpe deg med å skaffe deg disse ferdighetene på egen hånd, og dermed tilfredsstille kompetansekravene kommunen stiller som arbeidsgiver.


Dette kurset er ment for ansatte i Kragerø kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i 4 deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Bruk av IKT-utstyr
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Visma BI er Kragerø kommunes verktøy for oversikt over sykefravær, økonomi, innkjøp/faktura og rapporter.

Om dette kurset

Dette nettkurset tar deg gjennom de enkleste trinnene og oversiktene i BI. Det starter med hvor du finner Visma BI på vårt intranett. Deretter vil du få skjermbilder av de ulike funksjoner og muligheter BI vil gi deg som leder. Her kan du lese mer om Visma BI.


Dette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.

Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgende hovedpunkter: 

 • Personlig mottatt post
 • E-post
 • Registrering av innkommende e-post
 • Saksopplysninger på andre medier
 • Søk etter eksisterende saker
 • Opprette ny sak
 • Registrering av egenproduserte dokumenter
 • Utgående e-post
 • Flytting eller feilregistrering av saksdokument
 • Avskriving
 • Gradering av dokumenter
 • Avslutting av saker
 • Restansekontroll

Der hvor det er relevant inneholder leksjonene linker til interaktive videoer som viser hvordan du bruker de ulike funksjonene.

Dette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.

Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgende hovedpunkter: 

 • Personlig mottatt post
 • E-post
 • Registrering av innkommende e-post
 • Saksopplysninger på andre medier
 • Søk etter eksisterende saker
 • Opprette ny sak
 • Registrering av egenproduserte dokumenter
 • Utgående e-post
 • Flytting eller feilregistrering av saksdokument
 • Avskriving
 • Gradering av dokumenter
 • Avslutting av saker
 • Restansekontroll

Der hvor det er relevant inneholder leksjonene linker til interaktive videoer som viser hvordan du bruker de ulike funksjonene.

Beskriv bildet / Fotograf:
Hovedavtalens oppbygging, intensjoner, ansvar, roller m.m.

Tillitsvalgte og ledere er målgruppe

Om dette kurset

Kurset vil være en:

 •  gjennomgang osv
 • Læringsmål 
 • Målgruppe