Kursportal - KSLæring

Printer

KS Læring er en innovativ løsning for kunnskapsdeling og kompetanseheving for hele kommune-Norge.


KS-Læring

KS læring er ny kursportal for Kragerø kommune. Her kan du ta både nettkurs og melde deg på arrangementer.

  • Et nettkurs er et kurs du kan ta når og hvor som helst! Alt du trenger er internettilgang og en nettleser.
  • Et arrangement er et kurs som avholdes til et bestemt tidspunkt, klokkeslett og sted, f.eks workshops, datakurs osv.


Trenger du hjelp til pålogging og hvordan du bruker portalen?
På denne siden er det samlet oppdaterte og nyttige brukerveiledninger og videoer.

Brukerveiledninger i KSLæring


Dette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.

Dette kurset er ment for nyansatte i kommunene. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.