CosDoc e-læring

CosDoc er fagsystemet Kragerø kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. E-læringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Kragerø kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

CosDoc e-læring

CosDoc er fagsystemet Kragerø kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. E-læringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Kragerø kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

CosDoc e-læring

CosDoc er fagsystemet Kragerø kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. E-læringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Kragerø kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

CosDoc e-læring

CosDoc er fagsystemet Kragerø kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. E-læringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Kragerø kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset.