Workshop - Tiltaksplan 10-faktor for leder, lokalt verneombud og tillitsvalgt i Drangedal kommune.

Workshop - Tiltaksplan 10-faktor for leder, lokalt verneombud og tillitsvalgt i Drangedal kommune

Vi gjennomgår arbeidsmetodikk og hvordan følge opp 10-faktor medarbeiderundersøkelsen.

40 timers HMS kurs for verneombud og ledere.

Vi ønsker velkommen til HMS/IA dag for ledere med personalansvar, verneombud og hovedtillitsvalgte i Drangedal kommune tirsdag 23.05.2017.

Dette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.