Drangedal kommune tok i bruk 10-faktor som medarbeiderundersøkelse i 2017.
I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

(Kurset er opprinnelig laget av HR konsern, Bergen kommune)


Velkommen som nyansatt i Drangedal kommune!

Dette kurset skal gjennomføres av alle nyansatte i løpet av de første ukene som ansatt i Drangedal kommune.

Om dette kurset

Dette kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i Drangedal kommune.

Hvis du har spørsmål underveis tar du kontakt med din nærmeste leder.


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Dette kurset er for ledere med personalansvar i Drangedal kommune.

Det inneholder ulike temaer fra Drangedal kommunes lokale personalhåndbok.

Lokal personalhåndbok finner du på venstre side på ansattportalen.


Om dette kurset

Dette kurset er for ledere med personalansvar i Drangedal kommune.

Kurset inneholder følgende temaer fra lokal personalhåndbok:

 • Ansettelse
 • Ferie
 • Permisjon
 • Oppfølging av sykmeldteWorkshop - Tiltaksplan 10-faktor for leder, lokalt verneombud og tillitsvalgt i Drangedal kommune.

Om dette kurset

Vi arrangerer workshop der leder, tillitsvalgt og verneombud får en gjennomgang av hvordan jobbe med tiltak og handlingsplan på egen avdeling.

Workshop - Tiltaksplan 10-faktor for leder, lokalt verneombud og tillitsvalgt i Drangedal kommune

Om dette kurset

Vi arrangerer workshop der leder, tillitsvalgt og verneombud får en gjennomgang av hvordan jobbe med tiltak og handlingsplan på egen avdeling. Vi gjennomgår arbeidsmetodikk og hvordan følge opp 10-faktor medarbeiderundersøkelsen.

Om dette kurset

Vi gjennomgår arbeidsmetodikk og hvordan følge opp 10-faktor medarbeiderundersøkelse på egen avdeling.


Målgruppe: leder, lokalt verneombud og tillitsvalgt i Drangedal kommune.


40 timers HMS kurs for verneombud og ledere.

Om dette kurset

40 timers HMS kurset gjennomføres av Vestmar bedriftshelsetjeneste, og er for verneombud og ledere.

Kurset går over 4 dager, og kursdatoene er torsdag 31. august, fredag 1. september, torsdag 7. september og fredag 8. september. Alle dager kl. 08.30 til 15.30.

Vi ønsker velkommen til HMS/IA dag for ledere med personalansvar, verneombud og hovedtillitsvalgte i Drangedal kommune tirsdag 23.05.2017.

Om dette kurset

Vi ønsker velkommen til HMS/IA dag for ledere med personalansvar, verneombud og hovedtillitsvalgte i Drangedal kommune.

Plan for dagen:


09.00 - 11.30: Vold og trusler i arbeidslivet - nytt regelverk. Hvordan kan risiko innen dette feltet vurderes? v/Heidi Krog Tysvær og Tove Strand Nordhus fra Arbeidstilsynet Sør-Norge.

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 - 15.00: Presentasjon av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR og hvordan jobbe med dette fremover? v/HR-avdelingenDette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.

Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgende hovedpunkter: 

 • Personlig mottatt post
 • E-post
 • Registrering av innkommende e-post
 • Saksopplysninger på andre medier
 • Søk etter eksisterende saker
 • Opprette ny sak
 • Registrering av egenproduserte dokumenter
 • Utgående e-post
 • Flytting eller feilregistrering av saksdokument
 • Avskriving
 • Gradering av dokumenter
 • Avslutting av saker
 • Restansekontroll

Der hvor det er relevant inneholder leksjonene linker til interaktive videoer som viser hvordan du bruker de ulike funksjonene.