Drangedal kommune tok i bruk 10-faktor som medarbeiderundersøkelse i 2017.
I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

(Kurset er opprinnelig laget av HR konsern, Bergen kommune)


Velkommen som nyansatt i Drangedal kommune!

Dette kurset skal gjennomføres av alle nyansatte i løpet av de første ukene som ansatt i Drangedal kommune.

Om dette kurset

Dette kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i Drangedal kommune.

Hvis du har spørsmål underveis tar du kontakt med din nærmeste leder.


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Dette kurset er for ledere med personalansvar i Drangedal kommune.

Det inneholder ulike temaer fra Drangedal kommunes lokale personalhåndbok.

Lokal personalhåndbok finner du på venstre side på ansattportalen.


Om dette kurset

Dette kurset er for ledere med personalansvar i Drangedal kommune.

Kurset inneholder følgende temaer fra lokal personalhåndbok:

  • Ansettelse
  • Ferie
  • Permisjon
  • Oppfølging av sykmeldte