Vi ønsker velkommen til HMS/IA dag for ledere med personalansvar, verneombud og hovedtillitsvalgte i Drangedal kommune tirsdag 23.05.2017.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Drangedal

Dette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.

Dette kurset er ment for nyansatte i kommunene. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.