Vi ønsker velkommen til felles, obligatorisk opplæring for ledere og tillitsvalgte i Hovedavtalen. Opplæringen blir gjennomført av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og NSF sammen med Mari og Ingunn fra HR-avdelingen.

Om dette kurset

Vi ønsker velkommen til felles, obligatorisk opplæring for ledere og tillitsvalgte i Hovedavtalen. Opplæringen blir gjennomført av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og NSF sammen med Mari og Ingunn fra HR-avdelingen.

 

Sted: Kommunestyresalen

Tid: 02.03.17 kl. 13.00-15.30

Vi ønsker at leder og plasstillitsvalgte fra samme avdeling deltar på samme dag.

Vi ønsker velkommen til felles, obligatorisk opplæring for ledere og tillitsvalgte i Hovedavtalen. Opplæringen blir gjennomført av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og NSF sammen med Mari og Ingunn fra HR-avdelingen.

Om dette kurset

Vi ønsker velkommen til felles, obligatorisk opplæring for ledere og tillitsvalgte i Hovedavtalen. Opplæringen blir gjennomført av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og NSF sammen med Mari og Ingunn fra HR-avdelingen.


Vi ønsker at leder og plasstillitsvalgte fra samme avdeling deltar på samme dag.


Sted: Kommunestyresalen

Tid: 09.00 - 11.30


Oppfriskningskurs i ansettelser for ledere i sektor for kunnskap, mangfold og kultur i Drangedal kommune.

Om dette kurset

Tirsdag 17. januar 2017 arrangerer HR avdelingen oppfriskningskurs i ansettelser for ledere i sektor for kunnskap, mangfold og kultur.


Sted: Kommunestyresalen

Tid: 12.00 -15.30


Vi starter med lunch. Gi beskjed til kursansvarlig om evt. allergier.