Kurs arrangert av Skien kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Skien kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" osv. 

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine.
Anbefaling: Skriv Skien bak søkeordet ditt for å begrense treffet.

Kurset er en lovpålagt grunnopplæring for nye verneombud og nyvalgte medlemmer/ varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalgene.

Kurset vil ta for seg HMS- arbeid generelt; lover, forskrifter, ulike aktører og roller, arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsmetoder.

Skien kommunes organisering av HMS- arbeid vil ha fokus, og hvordan vi sammen skal drive et målretta HMS arbeid

Kurset vil gå over tre hele dager: 6. september, 18.september og 20. september, i tillegg til et digitalt kurs som skal gjennomføres mellom dag 1 og dag 2..

Alle dager er fra 08:30 - 15:00.Mellom dag 1 og dag 2, så skal det gjennomføres ett digitalt kurs.
Alle deltagere anbefales å sette av 6 timer til å gjennomføre den digitale opplæringen mellom dag en og to. Timene må ikke være sammenhengende.

Mål med kurset:

  • en økt forståelse av hva som ligger i arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet
  • en oversikt over ulikt regelverk som regulerer arbeidet til de ulike arbeidsmiljøutvalgene og verneombudene
  • en bedre forståelse og mer kompetanse til å utføre sine roller i arbeidshverdagen


Det legges opp til en gjennomgang av lov og avtaleverk ifm utarbeidelse av hjelpeplan for jul/nyttår 2023/2024. Samt gjennomgang og bistand i teknisk utførelse i Gat.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe