Kurs arrangert av Skien kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Skien kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" osv. 

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine.
Anbefaling: Skriv Skien bak søkeordet ditt for å begrense treffet.

Om dette kurset

Målgruppen for kurset er ansatte som ikke er syke-/vernepleiere, og som skal administrere insulin til pasienter på sin enhet.

Dette er klasseromsundervisning som gir en grunnleggende innføring i insulinbehandling. Undervisningen er grunnlaget for å kunne ta passeringstest for å sette insulin i KS-læring. Det er obligatorisk å gjennomføre klasseromsundervisningen og passeringstesten, før den ansatte kan få lokal opplæring og bli bemyndiget til å gi insulin.

Power-Pointen som blir gjennomgått i kurset finnes i TQM med ID: 4650. Dersom den ansatte ønsker Power-Pointen i papirform ved undervisningen, må vedkommende selv ha skrevet den ut på forhånd.

Det vil bli gitt noe praktisk opplæring i stikketeknikk.

Kurset avholdes i møterommet Munken ved Skien helsehus (Ulefossvegen 51).

Fristen for påmelding er fredag før kurset. Det vil ikke bli gjennomført kurs dersom det er mindre enn tre påmeldte deltakere. 

Det legges opp til en gjennomgang av lov og avtaleverk ifm utarbeidelse av hjelpeplan for jul/nyttår 2023/2024. Samt gjennomgang og bistand i teknisk utførelse i Gat.

Kurset er en lovpålagt grunnopplæring for nye verneombud og nyvalgte medlemmer/ varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalgene.

Kurset vil ta for seg HMS- arbeid generelt; lover, forskrifter, ulike aktører og roller, arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsmetoder.

Skien kommunes organisering av HMS- arbeid vil ha fokus, og hvordan vi sammen skal drive et målretta HMS arbeid

Kurset vil gå over tre hele dager: 6. september, 18.september og 20. september, i tillegg til et digitalt kurs som skal gjennomføres mellom dag 1 og dag 2..

Alle dager er fra 08:30 - 15:00.Mellom dag 1 og dag 2, så skal det gjennomføres ett digitalt kurs.
Alle deltagere anbefales å sette av 6 timer til å gjennomføre den digitale opplæringen mellom dag en og to. Timene må ikke være sammenhengende.

Mål med kurset:

  • en økt forståelse av hva som ligger i arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet
  • en oversikt over ulikt regelverk som regulerer arbeidet til de ulike arbeidsmiljøutvalgene og verneombudene
  • en bedre forståelse og mer kompetanse til å utføre sine roller i arbeidshverdagen


Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.