Dette kurset er beregnet for sommervikarer i Lindesnes kommune, og skal gi deg en innføring i noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i kommunen. 

Om dette kurset

Kurset består av to deler med i alt 6 leksjoner. Du vil bruke ca. 1 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome.ROS analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og dette er en enkel veiledning til hvordan gjennomføre en slik analyse. 

ROS analyse skal gjennomføres av leder sammen med verneombudet, og dette kurset er for både leder og verneombud. 

Om dette kurset

Du vil få informasjon om: 

 • hvorfor gjennomføre en ROS analyse
 • hva er en ROS analyse
 • lovverket
 • begreper og definisjoner
 • gjennomføring - steg for steg

Dette er et obligatorisk nettkurs for nye ledere i Lindesnes Kommune og er første trinn i kommunens lederopplæring. 

Vi oppfordrer erfarne ledere til å ta nettkurset, som en oppfriskning.

Gjennomgang av nettkurset vil gi deg innføring i tema du trenger å ha kunnskap om som leder i Lindesnes kommune.
Kurset er bygget opp med korte leksjoner, som gir deg grunnleggende informasjon og lenker til utfyllende lesning om emnet.

Del 1 av introduksjonskurs for ledere tar for seg temaene økonomi, internkontroll, virksomhetsstyring, innkjøp, arkiv, personvern og informasjonssikkerhet.


Dette kurset gir en innføring i hvordan 10-faktor-undersøkelsen skal følges opp i etterkant. Kurset er anbefalt for ledere, tillitsvalgte og verneombud.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og mulighet for å få opplest tekst noen plasser, ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 


Lindesnes kommune har vedtatt å ta i bruk 10-faktor medarbeiderundersøkelse. I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er anbefalt for ledere, tillitsvalgte og verneombud.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og mulighet for å få opplest tekst noen plasser, ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

Om dette kurset

Kurset gir en innføring av overordnet HMS-planer og rutinene for Lindesnes kommune. 

Kurset er obligatorisk for nye ledere, men kan også være nyttige for andre ledere som ønsker å friske opp kunnskapen sin.

Nye ledere skal ha gjennomført digitalt HMS-kurs i forkant av denne gjennomgangen.

Målet er at lederne skal kjenne til hva som finnes av planer og rutiner i kommunen, og utfra det jobbe med HMS-arbeidet på en systematisk måte.

Tema:

 • Kvalitetssystemet
 • Overordnet HMS-plan
 • HMS-handlingsplan
 • Akan retningslinje
 • Konflikthåndtering
 • mm.

Varighet: 2 timer

Kurssted: Teams

Dette kurset er beregnet for nyansatte i Lindesnes kommune, og skal gi deg en innføring i noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i kommunen. 

Målgruppa for kurset er alle nyansatte i kommunen, men kurset passer også som basis for nyansatte ledere.

Om dette kurset

Nyansattkurset består av tre deler med i alt 7 leksjoner. Du vil bruke ca. 2 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome.

For utfyllende informasjon, sjekk ut kvalitetssystemet "Compilo" eller ta kontakt med nærmeste leder.

Målet for dette kurset er å gi deg som leder eller verneombud innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet.