Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurset i Lindesnes kommune