Dette er et obligatorisk nettkurs for nye ledere i Lindesnes Kommune og er første trinn i kommunens lederopplæring. 

Vi oppfordrer erfarne ledere til å ta nettkurset, som en oppfriskning.

Gjennomgang av nettkurset vil gi deg innføring i tema du trenger å ha kunnskap om som leder i Lindesnes kommune.
Kurset er bygget opp med korte leksjoner, som gir deg grunnleggende informasjon og lenker til utfyllende lesning om emnet.

Del 1 av introduksjonskurs for ledere tar for seg temaene økonomi, internkontroll, virksomhetsstyring, innkjøp, arkiv, personvern og informasjonssikkerhet.


Dette kurset gir en innføring i hvordan 10-faktor-undersøkelsen skal følges opp i etterkant. Kurset er anbefalt for ledere, tillitsvalgte og verneombud.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og mulighet for å få opplest tekst noen plasser, ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 


Lindesnes kommune har vedtatt å ta i bruk 10-faktor medarbeiderundersøkelse. I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er anbefalt for ledere, tillitsvalgte og verneombud.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og mulighet for å få opplest tekst noen plasser, ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

Dette kurset er beregnet for sommervikarer i Lindesnes kommune, og skal gi deg en innføring i noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i kommunen. 

Om dette kurset

Kurset består av to deler med i alt 6 leksjoner. Du vil bruke ca. 1 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome.

For utfyllende informasjon, sjekk ut kvalitetssystemet "Compilo" eller ta kontakt med nærmeste leder.

Om dette kurset

Kurset gir en innføring av overordnet HMS-planer og rutinene for Lindesnes kommune. 

Kurset er obligatorisk for nye ledere, men kan også være nyttige for andre ledere som ønsker å friske opp kunnskapen sin.

Nye ledere skal ha gjennomført digitalt HMS-kurs i forkant av denne gjennomgangen.

Målet er at lederne skal kjenne til hva som finnes av planer og rutiner i kommunen, og utfra det jobbe med HMS-arbeidet på en systematisk måte.

Tema:

  • Kvalitetssystemet
  • Overordnet HMS-plan
  • HMS-handlingsplan
  • Akan retningslinje
  • Konflikthåndtering
  • mm.

Varighet: 2 timer

Kurssted: Teams

Dette kurset er beregnet for nyansatte i Lindesnes kommune, og skal gi deg en innføring i noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i kommunen. 

Målgruppa for kurset er alle nyansatte i kommunen, men kurset passer også som basis for nyansatte ledere.

Om dette kurset

Nyansattkurset består av tre deler med i alt 7 leksjoner. Du vil bruke ca. 2 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome.

For utfyllende informasjon, sjekk ut kvalitetssystemet "Compilo" eller ta kontakt med nærmeste leder.

Målet for dette kurset er å gi deg som leder eller verneombud innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet.