Dette kurset må gjennomgås av alle ansatte som ønsker delegasjon for utdeling av legemidler. Kurset vil da etterfølges av en passeringstest, som må bestås for å få delegasjon. Når kurs og passeringstest er fullført og bestått, skal medarbeider få praksisk opplæring i avdelingen.
Kurset skal gjennomgås av medarbeider minst en gang årlig, i forbindelse med fornying av delegasjon. Det kreves også bestått passeringstest hvert 3. år.

Om kurset:

Dette medisinhåndteringskurset inneholder pensumet som må gjennomgås av helsefagarbeidere for å få bemyndigelse til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten. Pensumet består av ulike læringsobjekter, deriblant animasjoner og videoer som krever Internett-tilkobling og dermed også tilgang til lyd og video.

Klikk på lenken for å åpne kurset: https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=495&start=0Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurset i Lindesnes kommune