Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Teams er en samhandlingsapp som er tatt i bruk i Kvam herad. I Teams kan du samhandle med andre i organisasjonen og utenfor vår organisasjon.

I dette kurset vil du læra kva Microsoft Teams er, korleis du installerar det på PC eller mobil, og kva funksjonar du finn i Microsoft Teams. 

Du vil og få nokre gode tips til bruken av Microsoft Teams.


MERK: Dersom du skal bruka Microsoft Teams til å ha videokonsultasjon med klientar/pasientar/innbyggjarar/foreldre, så SKAL du følga rutinen for sikker bruk som du finn i Compilo her: https://x02.ksx.no/system.php?item=11508

Strategisk kompetansestyring gir en innføring i kompetanseplanlegging og utvikling av kompetanseplan og tiltaksplan. Kurset er utviklet av Kristiansund kommune og basert på erfaringer i Seljord kommune er det her gjort til en kommunenøytral mal som kommuner kan ta utgangspunkt i for å tilpasse til egen kommune.

Om dette kurset

Kursets innhold

 • Forutsetninger
 • Kompetanseplanlegging
 • Kompetanseplan
 • Tiltaksplan
 • Evaluering og oppfølging

Målgruppe

 • Mellomledere
 • Enhetsledere

Passeringstest og kursbevis

 • På slutten av kursert må du gjennomføre en passeringstest
 • Passeringstesten består av syv spørsmål
 • Du må svare riktig på alle spørsmålene for å bestå testen
 • Når du har vært igjennom alle leksjonene, samt bestått testen får du automatisk utdelt kursbevis.Dette er eit kurs retta mot nytilsette i Kvam herad, men og tilsette som har jobba i Kvam herad i lengre tid kan ha nytte av å gå gjennom kurset. 

Gjennom dette kurset vil du få informasjon om følgjande tema:

 • Ulike retningslinjer og reglement
 • HMS
 • Felles datasystem og sikkerhet
 • Løn og eigenmelding