Kurs arrangert av Ringerike kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Ringerike kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Se i listen under for å finne kurs. Noen kurs er sortert i undermenyer. f.eks Helse og Omsorg. Åpne undermenyen for å finne kursene i denne sektoren. 


Deltakere: Alle fra kriseteam, sammen med samhandlende etater, samme som ved samlingen 30.-31. mars.

 


Formål: Kriseteamets organisasjon. Oppfølging av erfaringssamling i des.2016. Evakuert og pårørende senter. Samøv 2017

 

Målgruppe: Medlemmer av kriseteamet i Ringerike, representanter fra legevakt, helsesøstertjeneste, psykisk helsetjeneste-rus, og barnevern, samt den norske kirken. I tillegg inviteres samarbeidspartnere fra politi. Medierådgiver, psykolog og beredskapsleder.

Ringerike kommune inviterer med dette til informasjonskurs om håndtering av Brå og uventet barnedød.

Målgruppe:

Alle ansatte i de etater, som er involvert i håndtering av brå og uventet barnedødsfall. Det vil si: prehospital tjeneste, barneavdeling, krisesteam, politi, prest og legevakt, helsestasjon, psykolog, barnevern , m.fl.