Kurs arrangert av Ringerike kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Ringerike kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Se i listen under for å finne kurs. Kursene er sortert i undermenyer. f.eks Helse og Omsorg. Åpne undermenyen for å finne kursene i denne sektoren. 

Her finner du brukerveiledninger til KS Læring: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=15635


Pårørendekonferansen 2024 «Når hverdagslivet snur» En digital konferanse for pårørende og fagpersoner som møter dem

Hva når partneren din begynner å glemme? Når barnet du nettopp har født viser seg å ha en funksjonsnedsettelse? Når du ikke klarer å stå i jobb lenger fordi det er for krevende å følge opp dine gamle foreldre? Eller når du finner ut at sønnen din ikke har vært på skolen på flere uker?

De fleste av oss kommer til å oppleve plutselige endringer og inngripende overganger i livet. Årets Pårørendekonferanse setter søkelyset på hvordan vi kan finne gode veier videre og på hvordan håpet finnes selv når alt synes håpløst.

Ringerike kommune tilbyr gratis visning av årets pårørendekonferanse til innbyggere og ansatte i kommunen i auditoriet på Benterud skole.

Program (oppdateres fortløpende):
09:30 Dørene åpner
09:45 Oppstart av programmet (dørene lukkes)
10:00 Visning av Pårørendekonferansen 2024 starter (program her)
– Lunsj
15:00 Slutt

Arrangør
Bruker- og pårørendesenteret Ringerike kommune

Målgruppe
Innbyggere og ansatte i Ringerike kommune

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
julie.hildeskar@ringerike.kommune.no

Bevertning
Kaffe/te ved ankomst og i pauser. Vi byr på enkel lunsj.


Generelt og grunnleggende kurs om håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen 

Kurset er på rådhuset i 8. etg. 20. juni kl.08.30-11.30
Målgruppen for kurset er alle ansatte i helse og omsorg 
Kursholder: Avonova v/ Kari Kausland 

Innhold i kurset: 
 • Risikovurdering 
 • Konfliktdempende kommunikasjon 
 • Forebyggende tiltak 
  - Fysiske
 • Hva er det lov til? 
 • Hva kan man gjøre? 
 • Debrifing 
 • Caser og erfaringsutveksling 

Årets vernedager i regi AMU vil i år bli gjennomført 13.-14. november på Sundvolden hotell.

Nærmere program kommer - samlingen er publisert tidlig for at deltagere skal kunne sette av dagen. 

Verneombud og medlemmer i AMU er invitert til hele samlingen, ledere vil bli invitert til et evt. hovedforedrag.

Verneombud som melder seg på kurset i KS-læring vil få tilsendt et forms skjema for avklaring om deltagelse på middag på kvelden og overnatting på Sundvolden hotell.

Ledere som melder seg på i KS læring, deltar kun på hovedforedrag 13. november

Innholdet planlegges med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra verneombudene på samlingen fra 2023 (se ordsky til kurset) og systematiske HMS-kartlegginger. 

Det vil komme flere tema nærmere samlingen, men vil blant annet innebære:
 • ​Risikovurdering
 • Vold og trusler
 • Gruppearbeid med caser 

Middag på kvelden og mulighet til medvirkning på sosiale aktiviteter er inkludert:)

Velkommen

Generelt og grunnleggende kurs om håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen 

Kurset er på rådhuset i 8. etg. 5. juni kl.12.00-15.00
Målgruppen for kurset er alle ansatte i helse og omsorg 
Kursholder: Avonova v/ Kari Kausland 

Innhold i kurset: 
 • Risikovurdering 
 • Konfliktdempende kommunikasjon 
 • Forebyggende tiltak 
  - Fysiske
 • Hva er det lov til? 
 • Hva kan man gjøre? 
 • Debrifing 
 • Caser og erfaringsutveksling 

Generelt og grunnleggende kurs om håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen 

Kurset er på rådhuset i 8. etg. 5. juni kl.08.30-11.30
Målgruppen for kurset er alle ansatte i helse og omsorg 
Kursholder: Avonova v/ Kari Kausland 

Innhold i kurset: 
 • Risikovurdering 
 • Konfliktdempende kommunikasjon 
 • Forebyggende tiltak 
  - Fysiske
 • Hva er det lov til? 
 • Hva kan man gjøre? 
 • Debrifing 
 • Caser og erfaringsutveksling