Grunnkurs arbeidsmiljø 10.-11. oktober 2023

Dette er et kurs for verneombud, ledere og representanter i arbeidsmiljøutvalget i Ringerike kommune. Kurset gir deltakerne en innføring i lover / forskrifter, samt roller og ansvar. Målet er å istandsette deltakerne til å ivareta arbeidsmiljøet gjennom kjennskap til metoder for praktisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hovedvekten er på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Målgruppe: Ledere, verneombud, medlemmer i AMU og MKS-grupper, andre med HMS ansvar.

Om dette kurset

Innhold:

Sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter Ansvar og rollefordeling (leder, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalg og MKS-grupper).

Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, avvikshåndtering).

Arbeidsmiljøutvikling, psykososialt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøfaktorer og helse, sykefravær, kommunikasjon og samspill, stressmestring, mobbing og konflikter m.m.).

Fysisk arbeidsmiljø, rus i arbeidslivet.


Grunnkurs arbeidsmiljø 30.-31. mai 2023

Dette er et kurs for verneombud, ledere og representanter i arbeidsmiljøutvalget i Ringerike kommune. Kurset gir deltakerne en innføring i lover / forskrifter, samt roller og ansvar. Målet er å istandsette deltakerne til å ivareta arbeidsmiljøet gjennom kjennskap til metoder for praktisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hovedvekten er på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Målgruppe: Ledere, verneombud, medlemmer i AMU og MKS-grupper, andre med HMS ansvar.

Om dette kurset

Innhold:

Sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter Ansvar og rollefordeling (leder, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalg og MKS-grupper).

Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, avvikshåndtering).

Arbeidsmiljøutvikling, psykososialt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøfaktorer og helse, sykefravær, kommunikasjon og samspill, stressmestring, mobbing og konflikter m.m.).

Fysisk arbeidsmiljø, rus i arbeidslivet.


Om dette kurset

Det ble gjennomført fire like halvdagskurs i risikovurdering vold og trusler for ledere høsten 2022. Dette kurset har samme innhold og er opprettet som ekstra kurs for at alle ledere skal få muligheten til å delta på dette. Hadde du ikke mulighet til å delta på en av kursene i høst, så meld deg på dette kurset. 

Kurset er for ledere og vil være en kombinasjon av teoriformidling, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Kartlegging og risikovurdering av vold og trusler

 • Forståelse for hva vold og trusler er - årsaker og risikofaktorer
 • Bevisstgjøring – risikovurdering av vold og trusler
 • Lovverket og rutiner/fokusområder på arbeidsplassen din
 • Håndtering og strategier
 • Suksessfaktorer for en best mulig håndtering
 Hvorfor risikovurdere?
- Gjennomgang av Forskrift om utførelse av arbeid, Kap. 23 A
- Oppstart risikovurdering – tar utgangspunkt i resultatet fra gruppearbeidet fra
undervisningen

Grunnkurs arbeidsmiljø 29.-30. mars 2023

Dette er et kurs for verneombud, ledere og representanter i arbeidsmiljøutvalget i Ringerike kommune. Kurset gir deltakerne en innføring i lover / forskrifter, samt roller og ansvar. Målet er å istandsette deltakerne til å ivareta arbeidsmiljøet gjennom kjennskap til metoder for praktisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hovedvekten er på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Målgruppe: Ledere, verneombud, medlemmer i AMU og MKS-grupper, andre med HMS ansvar.

Om dette kurset

Innhold:

Sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter Ansvar og rollefordeling (leder, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalg og MKS-grupper).

Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, avvikshåndtering).

Arbeidsmiljøutvikling, psykososialt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøfaktorer og helse, sykefravær, kommunikasjon og samspill, stressmestring, mobbing og konflikter m.m.).

Fysisk arbeidsmiljø, rus i arbeidslivet.


Hva gjør du hvis brannalarmen går?

Kurset tar ca. fire minutter og her blir du kjent med hva du som ansatt på rådhuset skal gjøre når brannalarmen går.

Dette og praktisk brannøvelse er obligatorisk for alle ansatte på rådhuset. 

Risikovurdering

Hva bør ledere i koronaberedskap tenke på i forbindelse med AKAN?


Risikovurdering

Hva bør ledere i koronaberedskap tenke på i forbindelse med AKAN?


Om dette kurset

Det ble høsten 2022 gjennomført fire like kurs i risikovurdering vold og trusler for ledere. Nå er det satt opp to nye tidspunkt for det samme kurset, og er ment for ledere som ikke fikk gjennomført kurset i høst. Ledere som ikke gjennomførte kurset i høst, oppfordres til å melde seg på ett av disse tidspunktene

Kurset vil være en kombinasjon av teoriformidling, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Kartlegging og risikovurdering av vold og trusler

 • Forståelse for hva vold og trusler er - årsaker og risikofaktorer
 • Bevisstgjøring – risikovurdering av vold og trusler
 • Lovverket og rutiner/fokusområder på arbeidsplassen din
 • Håndtering og strategier
 • Suksessfaktorer for en best mulig håndtering
 Hvorfor risikovurdere?
- Gjennomgang av Forskrift om utførelse av arbeid, Kap. 23 A

Om dette kurset

Det ble høsten 2022 gjennomført fire like kurs i risikovurdering vold og trusler for ledere. Nå er det satt opp to nye tidspunkt for det samme kurset, og er ment for ledere som ikke fikk gjennomført kurset i høst. Ledere som ikke gjennomførte kurset i høst, oppfordres til å melde seg på ett av disse tidspunktene

Kurset vil være en kombinasjon av teoriformidling, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Kartlegging og risikovurdering av vold og trusler

 • Forståelse for hva vold og trusler er - årsaker og risikofaktorer
 • Bevisstgjøring – risikovurdering av vold og trusler
 • Lovverket og rutiner/fokusområder på arbeidsplassen din
 • Håndtering og strategier
 • Suksessfaktorer for en best mulig håndtering
 Hvorfor risikovurdere?
- Gjennomgang av Forskrift om utførelse av arbeid, Kap. 23 A