Grunnkurs arbeidsmiljø 28.-29. mai 2024

Dette er et kurs for verneombud, ledere og representanter i arbeidsmiljøutvalget i Ringerike kommune. Kurset gir deltakerne en innføring i lover / forskrifter, samt roller og ansvar. Målet er å istandsette deltakerne til å ivareta arbeidsmiljøet gjennom kjennskap til metoder for praktisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hovedvekten er på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Målgruppe: Ledere, verneombud, medlemmer i AMU og MKS-grupper, andre med HMS ansvar.

Om dette kurset

Innhold:

Sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter Ansvar og rollefordeling (leder, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalg og MKS-grupper).

Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, avvikshåndtering).

Arbeidsmiljøutvikling, psykososialt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøfaktorer og helse, sykefravær, kommunikasjon og samspill, stressmestring, mobbing og konflikter m.m.).

Fysisk arbeidsmiljø, rus i arbeidslivet.


Årets vernedager i regi AMU vil i år bli gjennomført 15.-16.- november på Sundvolden hotell.

Verneombud og medlemmer i AMU er invitert til hele samlingen, ledere til første halve dag med Hans Jakob Busch og tema psykososialt arbeidsmiljø - emosjonelle faktorer.  

Verneombud som melder seg på kurset i KS-læring vil få tilsendt et forms skjema for avklaring om deltagelse på middag på kvelden og overnatting på Sundvolden hotell.

Ledere som melder seg på i KS læring, deltar kun på Hans Jakob Busch sitt foredrag 15. november 09:00-15:00 med lunsj inkludert

Hans Jacob Busch vil bidra med god kompetanse og erfaring innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid i offentlig sektor. Her vil hovedfokus være på psykososialt arbeid med vekt på hvordan emosjonelle faktorer kan påvirke arbeidsmiljøarbeidet når en arbeider med andre mennesker. 

Innholdet er planlagt med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra verneombudene på samlingen fra 2022. 

Det vil komme flere tema nærmere samlingen, men vil blant annet innebære:
  • ​Risikovurdering
  • Kjemikaliehåndtering
  • Gruppearbeid med caser som forespurt
  • Og kommunalsjef HR kommer​

Middag på kvelden og mulighet til medvirkning på sosiale aktiviteter er inkludert:)

Velkommen

Hva gjør du hvis brannalarmen går?

Kurset tar ca. fire minutter og her blir du kjent med hva du som ansatt på rådhuset skal gjøre når brannalarmen går.

Dette og praktisk brannøvelse er obligatorisk for alle ansatte på rådhuset.