Velkommen!

Dette kurset skal alle nyansatte i kommunen gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kursets oppbygning

Kurset er delt inn i tre deler.

  • Del 1: Velkommen
  • Del 2: Praktisk informasjon
  • Del 3: Generelle bestemmelser

Kursbevis

For å få anledning til å skrive ut kursbevis, må du ha fullført alle leksjonene. Når du har fullført kurset, kan du hente ut et kursbevis ved å klikke på tilhørende lenke. Dette kursbeviset vises til din leder.

Spørsmål til gjennomføringen

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.