Denne undersøkelsen er utviklet for å følge opp arbeidet med å implementere «hverdagsmestring» i helse og omsorgstjenester i kommuner. 

  • Undersøkelsen skal tas av medarbeidere som skal gjennomføre e-læringskurs i hverdagsmestring .
  • Undersøkelsen gjennomføres før e-læringskurset.
  • En tid etter gjennomføring av e-læringskurset vil undersøkelsen gjennomføres på nytt.
  • Du må ha et passord for å starte undersøkelsen.

Hverdagsmestring - e-læringskurs

Velkommen til e-læringskurs i hverdagsmestring for Gran og Lunner kommune.

Målet er at du som tar kurset skal vite litt om hva hverdagsmestring er og hvordan du kan tenke hverdagsmestring i din hverdag, enten privat eller som helsepersonell. 

Å tenke hverdagsmestring i hverdagen vil øke ditt fokus på mestring, selvstendighet, aktivitet og livsglede. 

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Lunner