Dette kurset gi deg innføring i rekrutteringsprosessen i Sortland kommune. Kurset er spesielt beregnet for ledere, tillitsvalgte og andre som er involvert i rekrutteringsprosesser. 

Kurset består av fem deler, og kan gjennomføres samlet eller i flere omganger.

Del 1 handler om forarbeidet som må gjøres, før en beslutter å utlyse en stilling. Dette innebærer stillingsvurdering og drøfting, etablering av ansettelsesutvalg, lage en fremdriftsplan og skrive utlysningstekst.

Del 2 handler om selve utlysningsperioden, og de oppgavene som kan oppstå her. Dette innebærer løpende oppfølging av den utlyste stillingen, håndtering av krav om unntatt offentlighet og oppfølging av spørsmål fra søkere.

Del 3 handler om det som skjer etter at søknadsfristen har utløpt. Dette innebærer gjennomgang av søknader, innkalling til og gjennomføring av intervju, samt referansesjekk. 

Del 4 handler om hvordan man skriver en innstilling, lønnsfastsettelse, stillingskode, tilbud og avslag. 

Del 5 handler om etterarbeidet som følger av rekrutteringsprosessen. Dette innebærer blant annet beregning av ansiennitet, oppretting av personalsak, arbeidsavtale, personalmelding, innhenting av eventuell politiattest, egenerklæring og taushetserklæring, og avslutning av rekrutteringssak. I tillegg lærer du hva du skal gjøre, dersom det ikke skjer en tilsetting likevel.

Når du har fullført kurset får du et kursbevis!


Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring. 

Hva er KS Læring

Hvilke muligheter ligger her

Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring.


Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring. 

Hva er KS Læring

Hvilke muligheter ligger her

Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring.


Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring. 

Hva er KS Læring

Hvilke muligheter ligger her

Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring.


Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring. 

Hva er KS Læring

Hvilke muligheter ligger her

Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring. 

Hva er KS Læring

Hvilke muligheter ligger her

Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring. 

Hva er KS Læring

Hvilke muligheter ligger her

Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring.


https://edstep.com/9524fae5-bdcd-4901-b489-eb9d3720fd47

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nome