Velkommen til introduksjonskurs tilpasset Korona-situasjonen 

Som ansatt i vår kommune er det en del du bør kjenne til for at du skal kunne utføre jobben din, vite litt om hva som forventes av deg, og ha en god arbeidshverdag. Opplæringen er tilpasset Korona-situasjonen og de retningslinjene som nå er gjeldende. 

Dette nettkurset skal både gi deg en kort innføring i noe av det viktigste du bør vite som ansatt i Eigersund kommune, men kan også fungere som et oppslagsverk ved behov. 

Før du starter kurset

  • Sett deg godt tilrette hjemme eller på jobb
  • Ha tilgang på en PC med lyd
  • Bruk høretelefoner for å ikke forstyrre andre 


Om dette kurset

Kurset er delt opp i tre deler:

Del 1 - Velkommen
Del 2 - Ditt ansettelsesforhold
Del 3 - Praktisk informasjon

Tre eikebladFagdag dokumentasjon i Mestringsenheten.

Fokus på dokumentasjon. 

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Arbeide med innhold, språk, hvordan få fram brukermedvirkning
  • Sikre at dokumentasjonen er ihht. lover og retningslinjer 
  • Alle ansatte i Mestringsenheten