Det finnes ikke alternativer til øvelse! En brann i en helseinstitusjon kan få fatale konsekvenser. 

Derfor er det viktig at de ansatte drilles jevnlig i brannvernrutiner og evakuering. Denne filmen fra Norsk brannvernforening gir gode råd.

Om dette kurset

Film fra Norsk brannvernforening med varighet på ca. 20 minutter.


Fagdag dokumentasjon i Mestringsenheten.

Fokus på dokumentasjon. 

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Arbeide med innhold, språk, hvordan få fram brukermedvirkning
  • Sikre at dokumentasjonen er ihht. lover og retningslinjer 
  • Alle ansatte i Mestringsenheten

Velkommen til introduksjonskurs 

Som ansatt i vår kommune er det en del du bør kjenne til for at du skal kunne utføre jobben din, vite litt om hva som forventes av deg, og ha en god arbeidshverdag.

Dette nettkurset skal både deg en innføring i noe av det viktigste du bør vite som ansatt i Eigersund kommune, men kan også fungere som et oppslagsverk ved behov. 


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Velkommen
Del 2 - Ditt ansettelsesforhold
Del 3 - Arbeidsmiljø i Eigersund kommune
Del 4 - Informasjonssikkerhet og personvern
Del 5 - Annen informasjon


Fem eikeblad