Dette kurset inneholder informasjon og undervisning om smittevern, både basale smittevernrutiner, bruk av personlig beskyttelsesutstyr, isolering og desinfeksjon. Kompetansen du opparbeider deg kan du bruke i arbeid med alle typer pasienter, også de som er smittet med koronavirus.

Kurset er viktig i din kunnskap om og forståelse av ulike prosedyrer og tiltak i arbeid med smittevern på de ulike avdelingene i Eigersund kommune. Det er viktig at du setter deg godt inn i all informasjonen du får.

Kurset passer for alle nyansatte, elever, studenter og lærlinger i institusjon og bo- og servicesenter i Eigersund kommune.

Teams forsideVelkommen til e-læringskurs for introduksjon til Teams i Eigersund kommune

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i Microsoft Teams som verktøy, og retningslinjer for bruk av løsningen i Eigersund kommune.

Alle ansatte i kommunen skal gjennomføre kurset før de får tilgang til Teams. 


Kurset består av leksjonene: 

  1. Introduksjon til Teams - hva og hvorfor Teams?
  2. Installering og pålogging - kom i gang med Teams
  3. Bli kjent med Teams - lær om menyer og hovedfunksjoner i Teams
  4. Retningslinjer og tips - noen felles kjøreregler og tips for bruk av Teams

Det finnes ikke alternativer til øvelse! En brann i en helseinstitusjon kan få fatale konsekvenser. 

Derfor er det viktig at de ansatte drilles jevnlig i brannvernrutiner og evakuering. Denne filmen fra Norsk brannvernforening gir gode råd.

Om dette kurset

Film fra Norsk brannvernforening med varighet på ca. 20 minutter.


Fagdag dokumentasjon i Mestringsenheten.

Fokus på dokumentasjon. 

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Arbeide med innhold, språk, hvordan få fram brukermedvirkning
  • Sikre at dokumentasjonen er ihht. lover og retningslinjer 
  • Alle ansatte i Mestringsenheten

Velkommen til introduksjonskurs 

Som ansatt i vår kommune er det en del du bør kjenne til for at du skal kunne utføre jobben din, vite litt om hva som forventes av deg, og ha en god arbeidshverdag.

Dette nettkurset skal både deg en innføring i noe av det viktigste du bør vite som ansatt i Eigersund kommune, men kan også fungere som et oppslagsverk ved behov. 


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Velkommen
Del 2 - Ditt ansettelsesforhold
Del 3 - Arbeidsmiljø i Eigersund kommune
Del 4 - Informasjonssikkerhet og personvern
Del 5 - Annen informasjon


Fem eikeblad