Kurs arrangert av Stord kommune


Her kan du søkja etter kurs og arrangement 

som Stord kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdagar, seminar o.l., i tilleg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under dersom du ynskjerå sjå alle kurs som ei bestemt eining arrangerer.

Skriv stikkord i søkjefeltet dersom du ynskjer å søkja etter eit bestemt kurs - t.d. "leiar", "informasjonstryggleik", "nytilsett", "økonomi",  m.v. 

PS: Dersom du skriv i søkjefeltet, vil du få treff på kurs i heile KS læring (alle kommunar) som inneheld søkjeorda dine. Me rår til at du skriv "Stord" bak søkjeordet for å avgrensa treffet.

Bilete: Haldis Lauksund

I kommunen sin digitaliseringsstrategi er det fastsatt mål om at fleire oppgåver vert løyst digitalt gjennom effektiv samhandling.

Teams er eit middel for å nå desse måla, og er ein standard programvare som blir innført i heile kommune-Noreg.


Føremålet med kurset

Dette kurset er meint for alle nytilsette i Stord kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men går gjennom det viktigaste du treng å veta som nytilsett i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i to delar med følgjande innhald:

 • Del 1 - Litt om Stord kommune:
  - Stord kommune - kristtornbyen
 • Del 2 - Dette må du kjenna til:
  - Forventa framferd
  - Personalpolitisk plan
  - Helse, miljø og tryggleik (HMT)
  - Sjukefråvær
  - Teieplikt og teieerklæring
  - Databruk og informasjonstryggleik
  - Avvik og varsling

Kompetansepakken er ei samling kurs me vil du som vikar i Rehablitering, helse og omsorg skal gjennomføre.

Føremålet med kurset

Dette kurset er meint for alle nytilsette i Stord kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men går gjennom det viktigaste du treng å veta som nytilsett i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i to delar med følgjande innhald:

 • Del 1 - Litt om Stord kommune:
  - Stord kommune - kristtornbyen
 • Del 2 - Dette må du kjenna til:
  - Forventa framferd
  - Personalpolitisk plan
  - Helse, miljø og tryggleik (HMT)
  - Sjukefråvær
  - Teieplikt og teieerklæring
  - Databruk og informasjonstryggleik
  - Avvik og varsling

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Dette kurset gir deg en innføring i grunnleggende funksjonalitet i Profil. 

Kurset tar ca 30 minutt å gjennomføre.