Kurs arrangert av Stord kommune


Her kan du søkja etter kurs og arrangement 

som Stord kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdagar, seminar o.l., i tilleg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under dersom du ynskjerå sjå alle kurs som ei bestemt eining arrangerer.

Skriv stikkord i søkjefeltet dersom du ynskjer å søkja etter eit bestemt kurs - t.d. "leiar", "informasjonstryggleik", "nytilsett", "økonomi",  m.v. 

PS: Dersom du skriv i søkjefeltet, vil du få treff på kurs i heile KS læring (alle kommunar) som inneheld søkjeorda dine. Me rår til at du skriv "Stord" bak søkjeordet for å avgrensa treffet.

Bilete: Haldis Lauksund

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.