Presentasjon av nye AKAN-retningslinjer for Bømlo kommune

I samband med nye Retningslinjer ved Rusmiddelbruk, penge og dataspel vert det ei samling der Trygve Fredrik Myhren frå AKAN-kompetansesenter presenterer denne.
Samlinga er for alle med personalansvar, tillitsvalde og verneombod

Dette for å trygge alle som har ei rolle i AKAN-arbeidet i Bømlo kommune.

Skype er fasa ut og vi har no tatt i bruk Teams til chat, video og møte. Innføring i Teams - del 1, tek føre seg desse elementa. Klikk her for å gå til dette kurset. 

Dette nettkurset er andre del i grunnleggande opplæring i bruk av Teams og skal ha fokus på bruk av Teams som samhandlingsverktøy. 

Målgruppe: 

 • alle tilsette som skal nytte Teams i sitt daglige arbeid
 • alle tilsette som har personleg lisens (det vil sei personleg kommunal PC)

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du

 • kunne bruke Teams funksjonalitetane
 • kunne opprette og lagre filer
 • kunne aktivere tilgjengelige applikasjonar
 • ha grunnleggande kunnskap om interaksjonen mellom Teams/Sharepoint/OneDrive


Bilde: Microsoft logo

Føremålet med kurset

Dette kurset er meint for alle nytilsette i Bømlo kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men går gjennom det viktigaste du treng å veta som nytilsett i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i to delar med følgjande innhald:

 • Del 1 - Innledning: 
- Litt om Bømlo Kommune

 • Del 2 -Arbeidsgjevarpolitikk
  - Bømlo kommune som arbeidsgjevar
 • - Arbeidsreglement
  - Helse, miljø og tryggleik (HMT)
  - Avvik og varsling
  - Teieplikt og teieerklæring
  - Databruk og informasjonstryggleik


Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets forside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke sett status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Teksten bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du en fiktiv videorute. Akkurat her og nå er det et bilde som skal illustrere, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.