Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid

18-19 mars og 15 april 2021 i Kommunestyresalen Rådhuset kl 09.00 - 15.00

Målsetnad med kurset er at deltakarane får ei forståing kva eit "fullt forsvarleg arbeidsmiljø" er. Ein vert gitt ei innføring og orientering om arbeidsmiljølova og andre aktuelle lover og forskrifter. Etter kurset skal ein ha ei oversikt over roller, ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet.

Dag1. Gjennomgang kvifor HMS-arbeid i verksemdene, bli kjent med Arbeidsmiljølova og HMS-forskriftene

Dag 2. Fysiske arbeidsmiljøfaktorar, IK-forskrifta og kravet til systematikk i HMS-arbeidet. Bømlo kommune sitt HMS- årshjul med vernerundar, risikokartlegging og handlingsplanar.

I mellomperioden skal ein gjennomføre ei praktisk oppgave.

Dag 3. Gjennomgang av oppgave, psykososialt arbeidsmiljø og 10-faktor som verktøy.

Målgruppe for kurset:

  •  verneombod
  •  medlemmar i AMU, 
  • leiarar som har opplæring eldre enn 8 år.


 

“Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring.

●     Hva er KS Læring

●     Hvilke muligheter ligger her

●     Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring.” 


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets forside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke sett status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Teksten bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du en fiktiv videorute. Akkurat her og nå er det et bilde som skal illustrere, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.