Dette kurset er for alle ansatte i Vestre Toten kommune. Kurset skal gi opplæring i 

- hvordan vi jobber med avvikshåndtering  for å lære og forbedre oss og 

- hvordan avvik skal meldes i Compilo avvikssystem.