Dette kurset handler om juletradisjoner.
Kurset egner seg spesielt godt for folk.