Kurs for ledere: hvordan bruke QM+ i HMS-arbeidet

Om dette kurset

Qm+ er Time kommunes HMS-system, og inngår i kommuens internkontroll. Prosesser og rutiner i HMS-arbeidet skal gjennomføres og lagres i Qm+. 

Målgruppe for kurset: alle ledere i Time kommune. 

Målsetting for kurset: Etter gjennomført kurs skal leder kunne utføre prosesser i HMS-arbeidet på en forsvarlig måte. Kurset kan brukes som oppslagsverk etter at det er gjennomført. 

I dette kurset lærer du:

  • å behandle og følge opp meldinger om uønska hendelser/avvik
  • å hente ut rapporter
  • å lage dokumenter
  • å bruke Aktivitetsplanen

Time kommune har vedtatt å ta i bruk KS sin 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. I dette nettkurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.

Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Time kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Time kommune

Del 3 - Retningslinjer og rutiner

Del 4 - Informasjonssikkerhet

Del 5 - Hvordan gjør vi det i Time kommune - praktiske tips