Dette er eit nettkurs i WebSak Fokus 7.1.

Om dette kurset

Kurset er inndelt i ulike tema, og opplæringsvideoane er utarbeida av ACOS AS.

COPYRIGHT© ACOS AS

Vilkår for bruk av videoene

Det er ikke tillatt å:

• redigere, kopiere, publisere eller selge videoene

• publisere videoene offentlig på internett

• reprodusere videoene til forum eller sosiale medier uten skriftlig samtykke fra ACOS

• kopiere og/eller distribuere videoene til andre enn til ansatte i din organisasjon

Du kan dele videoene internt ved å distribuere det elektronisk på et lukket intranett i din organisasjon eller via andre løsninger som sikrer at dokumentet kun er tilgjengelig for organisasjonens ansatte.

Dette kurset er for einingsleiarar som skal arbeide med årsmeldinga i Framsikt.