Dette kurset er for einingsleiarar som skal arbeide med årsmeldinga i Framsikt.