Dette kurset gjev sommarvikar i barnehage ei kort innføring i kva sommarjobben går ut på. Fokus vert rammene i høve tilsetting, oppgåver og ansvar som ligg til jobben. Tema ein er innom er språk, relasjonsarbeid og grensesetting. Kurset er for sommarvikarar i dei kommunale barnehagane i Gloppen.

For å sikre kvalitet på oppfølging og samarbeid i overgangen mellom heim- barnehage - skule, har Gloppen kommune laga rutiner som skal gjennomførast ved overgangar. Samtykke og medverknad frå foresatte og barn/elevar skal ligge i botn for oppfølging i overgangane. Målgruppa for kurset er leiarar og ansatte i barnehage, skule, PPT, helsestasjon og barnevern. 

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.