Snåsafjella

KS Læring er en kompetanseportal basert på deling av kunnskap mellom kommuner. Her har Snåsa kommune samlet nettkurs som er relevante for våre ansatte. Arbeidsgiver og ansatte har en gjensidig rett og plikt til å bidra i nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak. Din nærmeste leder har ansvar for å vurdere opplæringsbehovet ditt for å sikre målrettet kompetanseheving som er relevant og nyttig for avdelingen din. Husk å logge deg inn slik at kursaktiviteten blir registrert. 


På dette kurset vil du læra korleis du

  • loggar inn i Compilo
  • sendar avvik
  • kan sjå kva som har vorte gjort med avviket
  • legger inn eigne kommentarar på avviket
  • legger inn eigne bilete
  • kan sjå kven som har lest avviket
  • kvitterar ut eit oppdrag (tiltak)


Om dette kurset

Kurset er retta mot alle tilsette i Snåsa kommune.