Snåsafjella

KS Læring er en kompetanseportal basert på deling av kunnskap mellom kommuner. Her har Snåsa kommune samlet nettkurs som er relevante for våre ansatte. Arbeidsgiver og ansatte har en gjensidig rett og plikt til å bidra i nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak. Din nærmeste leder har ansvar for å vurdere opplæringsbehovet ditt for å sikre målrettet kompetanseheving som er relevant og nyttig for avdelingen din. Husk å logge deg inn slik at kursaktiviteten blir registrert. 

Velkommen til Kunnskapsbasert habilitering i kommunen

Dette er et kurs for deg som jobber med eller er interessert i habilitering.

Kurset er laget for deg som er nyansatt, vikar eller uten fagutdanning. Faglærte med behov for å oppdatere kunnskap, vil også ha nytte av kurset. Det er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering - for eksempel pårørende, pasienter, studenter og andre fagpersoner. E-læringen er utviklet som et åpent nettkurs, gratis og tilgjengelig for alle. Du kan jobbe med kurset når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo! Du kan gjerne jobbe sammen med andre. Kurset består av fem tema:

 1. Habilitering
 2. Etikk og verdier
 3. Brukeren i sentrum
 4. Samarbeid
 5. Kunnskap

I kurset lærer du om:

Kurset skal bidra til økt innsikt og forståelse for habilitering, samarbeid, tverrfaglighet og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, egen profesjon og egen og andres rolle i samarbeidet vektlegges. Du vil få øving i å tilegne deg og integrere kunnskap fra ulike kilder.

Du kan lære om:

 • habilitering generelt og i kommunen spesielt
 • etikk og verdier
 • hvordan sette brukeren i sentrum
 • samarbeid på tvers av faggrupper og sektorer
 • ulike kunnskapskilder

Du kan få ferdigheter i å:

 • reflektere over praksis
 • bidra til brukermedvirkning
 • samarbeide på tvers av faggrupper og sektorer
 • kunne finne og vurdere ulike typer kunnskap

Hva sier utviklerne av kurset?

"Nå kan du lære mer om habilitering, når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo!"

Beregn 7-14 timer på gjennomføringen av kurset.

Kursbevis

Etter å ha fullført kurset kan du laste ned et kursbevis

Forkunnskaper

Det er ikke behov for noen spesielle forkunnskaper

Kursansvarlig

NTNU har utviklet kurset i samarbeid med Trondheim, Orkland, Volda og Snåsa kommune.

Rannei Sæther, Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for habilitering, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Institutt for psykisk helse, NTNU

rannei.sather@ntnu.no

Om kurstilbyder

Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB)


Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Dette er Snåsa kommune sin kompetansepakke for nye vikarer som skal jobbe som assistent i pleie- og omsorgstjenesten. 

Når du melder deg på kommer du til kompetansepakken som består av en liste med e-læringskurs og linker som du skal gjennomgå.


Logo SK.pngLogo SK.png

Dette kurset er et ledd i innføring av Office 365 i kommuner og fylkeskommuner. Det gir en grunnkompetanse i bruk av ulike funksjoner og verktøy som finnes. Kurset er produsert av Kristiansund kommune. 

Om dette kurset

Kursets innhold

Dette e-læringskurset gir en innføring i å bruke Office 365 med følgende deler:

 1. Generell innføring i Office 365
 2. Hvordan bruke Teams
 3. Slik skriver vi i samme dokument
 4. Hvordan bruke Skype

Tekniske krav

 • Kurset inneholder en rekke videoer med lyd, og du trenger derfor en enhet som kan spille video med lyd.

Gå til påmelding

 • Når du er klar til å starte kurset, klikk på knappen "gå til påmelding"


På dette kurset vil du læra korleis du

 • loggar inn i Compilo
 • sendar avvik
 • kan sjå kva som har vorte gjort med avviket
 • legger inn eigne kommentarar på avviket
 • legger inn eigne bilete
 • kan sjå kven som har lest avviket
 • kvitterar ut eit oppdrag (tiltak)


Om dette kurset

Kurset er retta mot alle tilsette i Snåsa kommune.

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud