Velkommen til Troms og Finnmark fylkeskommunes kursadministrasjonssystem

  Okshornan, Ersfjordstranda

                                                                                                                                                          Foto: Okshornan tatt fra Ersfjordstranda, Senja av Klara Johansen

KS Læring kursportal er en felles møteplass og delingsarena hvor du finner kurs, dvs. arrangementer (fagdager, seminarer o.l) og nettkurs (elæringskurs) som opprettes av Troms og Finnmark fylkeskommune.
I tillegg er KS Læring kursportal et styringssystem for ledere med ansvar for ansattes kompetanse.      

For å finne ønsket kurs, kan du enten finne det i menyen under eller søke etter ønsket kurs i søkefeltet. Bruk * hvis du ikke vet kursnavnet fullt ut. 

Dersom du har utfordringer med å melde deg på kurs, sjekk om du har fullført profilen din.

Gå gjerne gjennom nettkurset Bruk av KS Læring Kursportal i TFFK som viser:

  • profil
  • søk/gjenfinning av kurs
  • påmelding/avmelding