KlinObsKommune - HLR repetisjon- trinn 2.


KlinObsKommune

 • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
 • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
 • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter
 • Instruktører på kurset er Anemone og Hege 
 • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!


KlinObsKommune - HLR repetisjon- trinn 2.


KlinObsKommune

 • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
 • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
 • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter
 • Instruktører på kurset er Anemone og Hege 
 • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!


KlinObsKommune - HLR repetisjon- trinn 2.


KlinObsKommune

 • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
 • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
 • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter
 • Instruktører på kurset er Anemone og Hege 
 • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!


KlinObsKommune - HLR repetisjon- trinn 2.


KlinObsKommune

 • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
 • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
 • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter
 • Instruktører på kurset er Anemone og Hege 
 • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!


KlinObsKommune - HLR repetisjon- trinn 2.


KlinObsKommune

 • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
 • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
 • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter
 • Instruktører på kurset er Anemone og Hege 
 • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!


KlinObsKommune - HLR repetisjon- trinn 2.


KlinObsKommune

 • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
 • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
 • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter
 • Instruktører på kurset er Anemone og Hege 
 • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!


KlinObsKommune - HLR repetisjon- trinn 2.


KlinObsKommune

 • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
 • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
 • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter
 • Instruktører på kurset er Anemone og Hege 
 • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!