FELLESKURS FOR KRØDSHERAD OG SIGDAL I SIGDAL. 
KlinObsKommune - ProACT- trinn 3.


KlinObsKommune
  • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
  • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
  • Målgruppe: Alle helsearbeidere med 50% stilling og mer i Pleie og Omsorg Sigdal Kommune. . Må ha gjennomført trinn 1 og 2. 
  • Instruktører på kurset er enten Mari Enger Gulbrandsen eller Mette Myrengen samt en fra legevakta på Ringerike.
  • Påmelding etter avtale med egen leder - pga drift. 
  • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud