Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, leders ansvar,  samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

HMS kurs for ansatte i Sauherad, Bø oog Nome kommune.

Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i vedtatt Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune.

Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i vedtatt Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune

1/2 dags samling for nyansatte i Nome kommune.

Det vil bli servert en enkel lunsj. Hvis du har allergier e.l. vi må ta hensyn til, ta kontakt med kursansvarlig (se kursets hjemmeside/"Kursinformasjon").

For å komme til kursets startside/hjemmeside (der du meldte deg på) - trykk på lenken "Kursinformasjon" til høyre i bildet.


Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune og vedtatt Tiltaksplan for 2018.

I Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor fra 2007, og i Statens kommunikasjonspolitikk fra høsten 2009, slås det fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Utsending av post
Post fra Nome kommune skal nå sendes digitalt og vi har valgt løsningen SvarUT fra KS som vår leverandør for digital post ut.


Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Nome kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.