Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i kommunen

Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune og vedtatt Tiltaksplan for 2018.

Målet med kurset er å gi grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi og samtidig tilby noen arbeidsverktøy som du som ansatt kan bruke i din arbeidshverdag.  

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nome

I Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor fra 2007, og i Statens kommunikasjonspolitikk fra høsten 2009, slås det fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Utsending av post
Post fra Nome kommune skal nå sendes digitalt og vi har valgt løsningen SvarUT fra KS som vår leverandør for digital post ut.


Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Nome kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Målet med kurset er å gi sykepleiere og vernepleiere som yter helsehjelp i kommunehelsetjenesten en oppfriskning i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Det er viktig at sykepleiere og vernepleiere får mulighet til å holde seg oppdatert.