Målet med kurset er å gi sykepleiere og vernepleiere som yter helsehjelp i kommunehelsetjenesten en oppfriskning i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Det er viktig at sykepleiere og vernepleiere får mulighet til å holde seg oppdatert. 

Om dette kurset

Hensikten med kurset er å sikre at sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig teoretisk kompetanse til å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte.

Temaene du skal igjennom er:
1: Generell del
2: Farmakologiske prinsipper
3: Legemiddelformer
4: Tilberedning av legemidler
5: Medikamentregning
6: Test

Testen består av 25 spørsmål som er hentet fra de 5 leksjonene. Du må ha 80 % riktig for å bestå kurset. Kursbevis skrives automatisk ut når du har bestått testen.

Akuttkjeden Telemark er et prosjekt som er initiert og eies av Sykehuset Telemark.

Prosjektet involverer alle ledd i akuttkjeden og omfatter en pasientflyt helt fra et akutt tilfelle inntreffer og til pasienten er inne på rett behandlingsplass. Det er et ekte samhandlingsprosjekt med pasienten i fokus, hvor målsettingen er at Telemark skal ha Norges beste akuttkjede.

Vi ønsker at prosjektet skal bidra til økt tillit og anerkjennelse mellom de forskjellige aktørene i kjeden, og vi tror at det å standardisere de akutte forløpene vil bidra til mer forutsigbarhet og likere pasientbehandling.

Om dette kurset

Akuttkjeden Telemark er et prosjekt som er initiert og eies av Sykehuset Telemark.

Prosjektet involverer alle ledd i akuttkjeden og omfatter en pasientflyt helt fra et akutt tilfelle inntreffer og til pasienten er inne på rett behandlingsplass. Det er et ekte samhandlingsprosjekt med pasienten i fokus, hvor målsettingen er at Telemark skal ha Norges beste akuttkjede.

Vi ønsker at prosjektet skal bidra til økt tillit og anerkjennelse mellom de forskjellige aktørene i kjeden, og vi tror at det å standardisere de akutte forløpene vil bidra til mer forutsigbarhet og likere pasientbehandling.

Om dette kurset