KURS OG ARRANGEMENTER I MIDT-TELEMARK KOMMUNE

Her kan du søke etter nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer som Midt-Telemark kommune arrangerer. 

Du kan enten finne ønsket kurs/arrangement i menyen under, eller trykke på kommunevåpenet øverst i høyre hjørne.    


Se ulike opplæringsvideoer om KS Læring 

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Logo Compilo

På dette kurset vil du læra korleis du

 • loggar inn i Compilo
 • sendar avvik
 • kan sjå kva som har vorte gjort med avviket
 • legger inn eigne kommentarar på avviket
 • legger inn eigne bilete
 • kan sjå kven som har lest avviket
 • kvitterar ut eit oppdrag (tiltak)


Dette kurset er laga for korleis Compilo fungerar på ei PC, men det vil vera ganske likt for korleis det fungerar på eit nettbrett eller mobil og. 


Om dette kurset

Kurset er retta mot alle tilsette i Midt-Telemark kommune

Logo Compilo

Dette kurset er retta mot leiarar i Midt-Telemark kommune. 

NB: Det er ei føresetnad at du må først ha teke kurset "Avvikshandtering i Midt-Telemark kommune - for alle tilsette"

På dette kurset vil du læra

 • korleis du skal handsame eit avvik
 • gjera endringar i eit avvik
 • oppretta og tildela eit tiltak
 • lukka avviket

For å få ei heilskapleg forståing for korleis avvik skal handterast i Midt-Telemark kommune kan det vera lurt å lesa "Prosedyre for registrering og håndtering av avvik, skade og forbedringsforslag"


Dette kurset er laga for korleis Compilo fungerar på ei PC, men det vil vera ganske likt for korleis det fungerar på eit nettbrett eller mobil og. 

Om dette kurset

Kurset er retta mot leiarar som skal handsame avvik. 

Alle ansatte og politikere skal kjenne til de etiske retningslinjene. Hensikten med de etiske retningslinjene er å hjelpe deg å ta riktige beslutninger i vanskelige situasjoner som du og andre ansatte/politikere i kommunen kan komme ut for.

Om dette kurset

Leksjonene

Kurset er bygd opp av følgende leksjoner:

 • Gaver
 • Forretningsetiske regler
 • Habilitet
 • Forvaltning av samfunnets fellesmidler
 • Varsling
 • Ytringsfrihet
 • Sosiale media

Leksjonene inneholder videoer som viser eksempler på vanskelige situasjoner der de etiske retningslinjene hjelper deg med å ta riktige beslutninger


Gjennomføring og kursbevis
 • Etter at du gått igjennom alle leksjonene og svart på alle spørsmålene, vil man motta kursbeviset
 • Kurset skal tas individuelt. Det kan også brukes som utgangspunkt for refleksjoner på personalmøter eller andre møtearenaer for ansatte.