Den mest effektive førstehjelpen er å forhindre at skader skjer! I tradisjonelle førstehjelpskurs blir dette ofte tillagt lite vekt og de fleste kurs handler om hva en gjør når skaden er skjedd. Erfaring viser at enkle grep reduserer risikoen for uønskede hendelser betraktelig. Litt skrubbsår og blåmerker er en viktig del av oppveksten og verken kan eller skal forsøkes forhindret. Den gode førstehjelperen evner å skille mellom det som er vondt og det som er farlig.

Kompetansetiltaket består både av digitale forberedelser og en fysisk samling og er delt inn i 2 hoveddeler:

Første del av dette kurset gir en innføring i forebyggende arbeid, samt presenterer en enkel måte å sette dette i system ved hjelp av risikoanalyse. Her utvikles skreddersydde konkrete risikoanalyser for den enkelte barnehage, som gjennomgås og oppdateres jevnlig av leder/ledergruppen. Dette bidrar til å implementere tankesettet om forebyggende arbeid i barnehagen og har i seg selv stor forebyggende effekt.

Andre delen av kurset ligner mer på de tradisjonelle førstehjelpskursene, da med fokus på symptomer og tiltak for de mest vanlige skadene og ulykkene man ser i barnehager.


Den mest effektive førstehjelpen er å forhindre at skader skjer! I tradisjonelle førstehjelpskurs blir dette ofte tillagt lite vekt og de fleste kurs handler om hva en gjør når skaden er skjedd. Erfaring viser at enkle grep reduserer risikoen for uønskede hendelser betraktelig. Litt skrubbsår og blåmerker er en viktig del av oppveksten og verken kan eller skal forsøkes forhindret. Den gode førstehjelperen evner å skille mellom det som er vondt og det som er farlig.

Kompetansetiltaket består både av digitale forberedelser og en fysisk samling og er delt inn i 2 hoveddeler:

Første del av dette kurset gir en innføring i forebyggende arbeid, samt presenterer en enkel måte å sette dette i system ved hjelp av risikoanalyse. Her utvikles skreddersydde konkrete risikoanalyser for den enkelte barnehage, som gjennomgås og oppdateres jevnlig av leder/ledergruppen. Dette bidrar til å implementere tankesettet om forebyggende arbeid i barnehagen og har i seg selv stor forebyggende effekt.

Andre delen av kurset ligner mer på de tradisjonelle førstehjelpskursene, da med fokus på symptomer og tiltak for de mest vanlige skadene og ulykkene man ser i barnehager.


Den mest effektive førstehjelpen er å forhindre at skader skjer! I tradisjonelle førstehjelpskurs blir dette ofte tillagt lite vekt og de fleste kurs handler om hva en gjør når skaden er skjedd. Erfaring viser at enkle grep reduserer risikoen for uønskede hendelser betraktelig. Litt skrubbsår og blåmerker er en viktig del av oppveksten og verken kan eller skal forsøkes forhindret. Den gode førstehjelperen evner å skille mellom det som er vondt og det som er farlig.

Kompetansetiltaket består både av digitale forberedelser og en fysisk samling og er delt inn i 2 hoveddeler:

Første del av dette kurset gir en innføring i forebyggende arbeid, samt presenterer en enkel måte å sette dette i system ved hjelp av risikoanalyse. Her utvikles skreddersydde konkrete risikoanalyser for den enkelte barnehage, som gjennomgås og oppdateres jevnlig av leder/ledergruppen. Dette bidrar til å implementere tankesettet om forebyggende arbeid i barnehagen og har i seg selv stor forebyggende effekt.

Andre delen av kurset ligner mer på de tradisjonelle førstehjelpskursene, da med fokus på symptomer og tiltak for de mest vanlige skadene og ulykkene man ser i barnehager.


Den mest effektive førstehjelpen er å forhindre at skader skjer! I tradisjonelle førstehjelpskurs blir dette ofte tillagt lite vekt og de fleste kurs handler om hva en gjør når skaden er skjedd. Erfaring viser at enkle grep reduserer risikoen for uønskede hendelser betraktelig. Litt skrubbsår og blåmerker er en viktig del av oppveksten og verken kan eller skal forsøkes forhindret. Den gode førstehjelperen evner å skille mellom det som er vondt og det som er farlig.

Kompetansetiltaket består både av digitale forberedelser og en fysisk samling og er delt inn i 2 hoveddeler:

Første del av dette kurset gir en innføring i forebyggende arbeid, samt presenterer en enkel måte å sette dette i system ved hjelp av risikoanalyse. Her utvikles skreddersydde konkrete risikoanalyser for den enkelte barnehage, som gjennomgås og oppdateres jevnlig av leder/ledergruppen. Dette bidrar til å implementere tankesettet om forebyggende arbeid i barnehagen og har i seg selv stor forebyggende effekt.

Andre delen av kurset ligner mer på de tradisjonelle førstehjelpskursene, da med fokus på symptomer og tiltak for de mest vanlige skadene og ulykkene man ser i barnehager.