Grunnleggende kurs i RS ajour og RS plan. 

Ta gjerne med egen pc. 

Grunnleggende kurs i RS ajour og RS plan. 

Ta gjerne med egen pc. 

Tema for dagen er heltidskultur. Mer detaljert program publiseres senere


Grunnleggende kurs i Gerica og ulike funksjoner i Gerica


Program MKS 22. mars 2023, Sundvolden hotell

Tid

Tema

 

Kl. 09:00

Kommunalsjefens time

 Christine Myhre Bråthen

Kl. 10:00

Pause

 

Kl. 10:15

Miljøfyrtårn- en norsk miljøsertifiseringsordning

 Kirsten Orebråten, Bente Elsrud Arnfinnsen og Aleksander Elstad

11:30-12:30

Lunsj

 

Kl. 12:30

Nytt internett i Ringerike kommune

 

Anette Skafjeld

 

Kl. 12:50

Sektorteam i helse og omsorg

Christine Myhre Bråthe og

Eva Fåten

Kl. 13:00

Master i avansert, klinisk sykepleie.

Hvordan benytter kompetansen nå og hvilke kloke grep kan vi ta videre?

 

Berit Aaskjær-Pedersen Loo, Trine Stevnebø, Maria Rica Grelland, Yvonne Aasterud, Turid Landsdalen, Morten Korsbøen og Mette Gro Moen

Kl. 13:30-13:45

Pause

 

Kl. 13:45

Nettverkene våre! Hva har vi fått til så langt siden 2017?

Bente Ringen, Astrid Lorentzen, Laila Øhren, Dorte Loftheim og Aina Bakke

Kl. 14:25

Noe å glede seg til!

 En hemmelighet

Kl. 14:55

Oppsummering og avslutning

 Christine Myhre Bråthen

 


Grunnleggende ferdigheter trinn 1

 

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten
innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse.
Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet

 

 

Målsettingen for trinn 1 er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge
for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og sub-akutte situasjoner.

 Innhold i kurset (3 timer)

·        Hvorfor Grunnleggende ferdigheter
·         A-B-C-D-E
·         Vurdering av syk pasient
·         Kommunikasjon
·         Ferdighetstrening

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.