Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder i Ringerike kommune. Våre verdier er NYSKAPENDE, ÆRLIG OG RESPEKTFULL. Disse verdiene skal legges til grunn for handlinger som utføres av ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.


Dette kurset er obligatorisk for alle ansatte i Ringerike kommune og skal gjennomføres årlig.