Kurs i Hovedavtalen

Bysalen Amfi 
8. mai kl 08:30 - 14:00

Kurset er obligatorisk for alle ledere og tillitsvalgte. ( ikke verneombud)

 Målet for kurset er å gi 

 • grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner
 • best mulig samarbeid mellom partene - på alle nivåer
 • tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller
 • sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene
 • utvikle gode tjenester


Det blir enkel bevertning med muligheter for å få kjøpt mineralvann. 

Det skal være mulig med bulkpåmelding på dette arrangementet. Det betyr at en kan melde på flere deltakere.

Meld fra om eventuelle allergier ved å gi tilbakemelding på spørsmålet om kostholdshensyn.

Vel møtt

Merete Røst
HR-avdelingen

Kurs i Hovedavtalen

Bysalen Amfi 
27 april kl 09:30 - 15:00

Kurset er obligatorisk for alle ledere og tillitsvalgte. ( ikke verneombud)

 Målet for kurset er å gi 

 • grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner
 • best mulig samarbeid mellom partene - på alle nivåer
 • tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller
 • sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene
 • utvikle gode tjenester


Det blir enkel bevertning med muligheter for å få kjøpt mineralvann. 

Det skal være mulig med bulkpåmelding på dette arrangementet. Det betyr at en kan melde på flere deltakere.

Meld fra om eventuelle allergier ved å gi tilbakemelding på spørsmålet om kostholdshensyn.

Vel møtt

Merete Røst
HR-avdelingen

Kurs i Hovedavtalen

Bysalen Amfi 
14. april kl 08:30 - 14:00

Kurset er obligatorisk for alle ledere og tillitsvalgte. ( ikke verneombud)

 Målet for kurset er å gi 

 • grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner
 • best mulig samarbeid mellom partene - på alle nivåer
 • tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller
 • sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene
 • utvikle gode tjenester


Det blir enkel bevertning med muligheter for å få kjøpt mineralvann. 

Det skal være mulig med bulkpåmelding på dette arrangementet. Det betyr at en kan melde på flere deltakere.

Meld fra om eventuelle allergier ved å gi tilbakemelding på spørsmålet om kostholdshensyn.

Vel møtt

Merete Røst
HR-avdelingen


To dagers ledersamling på Norefjell Ski &Spa 19. og 20. september 2023


Vi skal ha to-dagers samling med overnatting på Norefjell Ski & Spa 19. og 20.september fra kl. 09.00 den 19.9. til kl. 15 den 20.9.

Samlingen er for alle ledere med personalansvar og for alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

Program for samlingen vil bli publisert når vi nærmer oss samling

Hilsen
Trine Brørby


Ledersamling på  Sundvolden hotell 3. mai 2023


Samlingen er for alle ledere med personalansvar og for alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

Program for samlingen vil bli publisert når vi nærmer oss samling


Trine Brørby