Kommunaldirektørens ledersamling i desember


Denne samlingen er for alle ledere med personalansvar + HTV og HVO, og erstatter det vanlige digitale Teamsmøtet som holdes etter kommunestyremøte.

Agenda:

  • fra kommunestyret/budsjett 2024   v/kommunedirektør Tore Isaksen og kommunalsjef økonomi Roger Mathiessen
  • pause
  • medarbeiderundersøkelsen og oppfølging av denne v/kommunalsjef HR Eli Drægalid Andersen
  • integrering i Ringerike kommune v/rektor Gunhild Versland
  • lunsj
Trine Brørby

Program for samlingen

Kurset er for ledere som har blitt ansatt i Ringerike kommune etter 1. november 2022, og som ikke deltok på kurset som var i januar 2023.


09:30: Velkommen, program og presentasjon v/Trine Brørby og Merete Røst

09:45 - 10:45 Kommunedirektør Tore Isaksen

10:45 - 11:15: Lunsj

11:15 - 13:05: HR (inklusiv ca 15 min pause)

13:05 - 13:50: Regnskap/lønn

13:50 - 14:05: Pause

14:05 - 14:20: Kommunal innkreving

14.20 - 14:50: Dokumentsenteret

14:50 - 15:00: Avslutning v/HR