Kompetansepakker i flerspråklig arbeid i barnehagen:

Samlingene vil blant annet omhandle holdningsarbeid, generell språklig utvikling, flerspråklighet (samling 1), praktiske tips og inspirasjon til arbeid med flerspråklige barn (samling 2), samt kartlegging og observasjonsarbeid (samling 3). 
 
Det vil bli lagt opp til samarbeid og erfaringsutveksling gjennom gruppearbeid og refleksjonsoppgaver i løpet av samlingene. Det vil også bli gitt oppgaver i form av mellomarbeid etter samling 1 og 2. 

Det er viktig at dere melder dere på samling 1, 2 og 3 her i KS-læring (avhengig av hvilke datoer som passer best). Det er satt opp 2 datoer per samling for å gi dere muligheten til å selv velge dato som er mest praktisk for dere.
Det er også mulig å melde seg på via mail til oss (mail står nederst her).
 
Samlingene foregår fysisk i Duestien barnehage (møterom 1.etg.)

NB! Sjekk innstillingene deres i KS-læring profilen i forhold til hvilken mailadresse dere står oppgitt med. Det er denne mailen dere får tilsendt informasjon og møteinnkalling på.

Velkommen til samling med Minoritetsspråklig førskoleteam - Skien kommune. 

Instruktører: 
Charlotte Hegge Wærstad
Mail: charlotte.waerstad@barnehage.skien.no
og
Emmy Lintvedt Garmo
Mail: emmy.garmo@barnehage.skien.no

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe