Fysiske arrangementer og arrangementer på Teams

Kurset er obligatorisk for nye ledere i Sarpsborg kommune. 

Kurset kan også være nyttig for nøkkelpersoner i kommunen.

Dette er påmelding til Økonomidagen, som holdes 30. mai i Gandalf, Tune administrasjonsbygg.

Hele lederopplæringen består av 4 dager, du må melde deg på alle dagene selv. 

Opplæringen gir deg grunnleggende kunnskaper, som du trenger som ny leder. Den gir en god opplæring i temaer fra Område teknologi og endring, og Område organisasjon (Stabstjenester, Økonomi og HR). I opplæringen møter du foredragsholdere fra disse områdene.

Når du er påmeldt kurset vil du bli invitert inn i Teams rommet; Lederopplæring. Der finner du program for dagene, foiler fra foredragene, mulighet for kommunikasjon med arrangører og foredragsholdere, og tilslutt mulighet til evaluering av dagene. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger, slik at Lederopplæringen hele tiden vil bli bedre.

Har du spørsmål, ta kontakt på; kslaring@sarpsborg.comKurset er obligatorisk for nye ledere i Sarpsborg kommune. 

Dette er påmelding til dagen; "Teknologi og endring", som holdes 25. mai i Gandalf i Tune administrasjonsbygg, i u.etg.

Hele lederopplæringen består av 4 dager, du må melde deg på alle dagene selv. 

Opplæringen gir deg grunnleggende kunnskaper, som du trenger som ny leder. Den gir en god opplæring i temaer fra Område teknologi og endring og Område organisasjon (Stabstjenester, Økonomi og HR). I opplæringen møter du foredragsholdere fra disse områdene.

Når du er påmeldt kurset vil du bli invitert inn i Teams rommet; Lederopplæring. Der finner du program for dagene, foiler fra foredragene, mulighet for kommunikasjon med arrangører og foredragsholdere, og tilslutt mulighet til evaluering av dagene. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger, slik at Lederopplæringen hele tiden vil bli bedre.

Har du spørsmål, ta kontakt på; kslaring@sarpsborg.com


Kurset er obligatorisk for nye ledere i Sarpsborg kommune. 

Kurset er også være nyttig for nøkkelpersoner i kommunen.

Dette er påmelding til dagen til Stabstjenester; "Styring, sikkerhet, rutiner, kontroll og etikk", som holdes 26. April i Gandalf, Tune Aministrasjonsbygg.

Hele lederopplæringen består av 4 dager, du må melde deg på alle dagene selv. 

Opplæringen gir deg grunnleggende kunnskaper, som du trenger som ny leder. Den gir en god opplæring i temaer fra Område teknologi og endring og Område organisasjon (Stabstjenester, Økonomi og HR). I opplæringen møter du foredragsholdere fra disse områdene.

Når du er påmeldt kurset vil du bli invitert inn i Teams rommet; Lederopplæring. Der finner du program for dagene, foiler fra foredragene, mulighet for kommunikasjon med arrangører og foredragsholdere, og tilslutt mulighet til evaluering av dagene. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger, slik at Lederopplæringen hele tiden vil bli bedre.

Har du spørsmål, ta kontakt på; kslaring@sarpsborg.com


Kurset er obligatorisk for nye ledere i Sarpsborg kommune. 

Kurset kan også være nyttig for nøkkelpersoner i kommunen.

Dette er påmelding til HR-dagen, som holdes 22. april i Gandalf i Tune Administrasjonsbygg.

Hele lederopplæringen består av 4 dager, du må melde deg på alle dagene selv. 

Opplæringen gir deg grunnleggende kunnskaper, som du trenger som ny leder. Den gir en god opplæring i temaer fra Område teknologi og endring og Område organisasjon (Stabstjenester, Økonomi og HR). I opplæringen møter du foredragsholdere fra disse områdene.

Når du er påmeldt kurset vil du bli invitert inn i Teams rommet; Lederopplæring. Der finner du program for dagene, foiler fra foredragene, mulighet for kommunikasjon med arrangører og foredragsholdere, og tilslutt mulighet til evaluering av dagene. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger, slik at Lederopplæringen hele tiden vil bli bedre.

Har du spørsmål, ta kontakt på; kslaring@sarpsborg.com

Opplæring for avviksbehandlere i Netpower

I forbindelse med overgang til nytt kvalitetssystem i høst inviterer vi til opplæring for avviksbehandlere tirsdag 2. november kl. 8.30 – 10.00.

Opplæringen vil foregå digitalt på Teams, med påmelding og innlogging i KS Læring 

Kurset blir tatt opp og lagt tilgjengelig på KS Læring som et nettkurs, slik at det er tilgjengelig i etterkant.Kurset er obligatorisk for nye ledere i Sarpsborg kommune. 

Dette er påmelding til HR-dagen, som holdes 21. Oktober i Gandalf i Tune Administrasjonsbygg.

Hele lederopplæringen består av 4 dager, du må melde deg på alle dagene selv. 

Opplæringen gir deg grunnleggende kunnskaper, som du trenger som ny leder. Den gir en god opplæring i temaer fra Område teknologi og endring og Område organisasjon (Stabstjenester, Økonomi og HR). I opplæringen møter du foredragsholdere fra disse områdene.

Når du er påmeldt kurset vil du bli invitert inn i Teams rommet; Lederopplæring. Der finner du program for dagene, foiler fra foredragene, mulighet for kommunikasjon med arrangører og foredragsholdere, og tilslutt mulighet til evaluering av dagene. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger, slik at Lederopplæringen hele tiden vil bli bedre.

Har du spørsmål, ta kontakt på; kslaring@sarpsborg.com

Kurset er obligatorisk for nye ledere i Sarpsborg kommune. 

Dette er påmelding til Økonomidagen, som holdes 29. september i Varteig kurssenter, i 2 etasje.

Hele lederopplæringen består av 4 dager, du må melde deg på alle dagene selv. 

Opplæringen gir deg grunnleggende kunnskaper, som du trenger som ny leder. Den gir en god opplæring i temaer fra Område teknologi og endring, og Område organisasjon (Stabstjenester, Økonomi og HR). I opplæringen møter du foredragsholdere fra disse områdene.

Når du er påmeldt kurset vil du bli invitert inn i Teams rommet; Lederopplæring. Der finner du program for dagene, foiler fra foredragene, mulighet for kommunikasjon med arrangører og foredragsholdere, og tilslutt mulighet til evaluering av dagene. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger, slik at Lederopplæringen hele tiden vil bli bedre.

Har du spørsmål, ta kontakt på; kslaring@sarpsborg.com