Velkommen til oss i Horten kommune og Horten helsehus. I tillegg til denne kompetansepakken på nett, skal du få opplæring på avdeling, koordinator, fagleder og avdelingsleder. Takk for at du har valgt å jobbe hos oss - vi gleder oss til å bli kjent med deg :) 


Trykk på "gå til kurs" øverst i høyre hjørne

- Brannvernopplæring/øving gjennomføres 2 ganger årlig

Velkommen til oss i Horten kommune og Horten helsehus. I tillegg til denne kompetansepakken på nett, skal du få opplæring på avdeling, koordinator, fagleder og avdelingsleder. Takk for at du har valgt å jobbe hos oss - vi gleder oss til å bli kjent med deg :) 

Trykk på "gå til kurs" øverst i høyre hjørne

- Brannvernopplæring/øving gjennomføres 2 ganger årlig 

- Legemiddeleksamen gjennomføres hvert 3. år

Denne kompetansepakken dekker basiskompetansen til helsefagarbeidere/assistenter i Voksenhabilitering i Horten kommune. 

Kompetansepakken består av: 

  • Kurs som ligger på KS Læring og som det lenkes til fra kompetansepakke

Etter hvert som du gjennomfører de enkelte kompetansetiltakene markerer du dem som gjennomført. Når alt er gjennomført, vil kompetansepakken få status Fullført på Min startside. 

Fra tid til annen vil det bli gjort endringer i kompetansepakken. Dette vil du få beskjed om på e-post, hvor du også får vite hva endringene består i og hva                                                                          du må gjøre for at kurset igjen skal få Fullført-status. 

Denne kompetansepakken dekker basiskompetansen til sykepleiere/vernepleiere i Voksenhabilitering i Horten kommune. 

Kompetansepakken består av: 

  • Kurs som ligger på KS Læring og som det lenkes til fra kompetansepakke

Etter hvert som du gjennomfører de enkelte kompetansetiltakene markerer du dem som gjennomført. Når alt er gjennomført, vil kompetansepakken få status Fullført på Min startside. 

Fra tid til annen vil det bli gjort endringer i kompetansepakken. Dette vil du få beskjed om på e-post, hvor du også får vite hva endringene består i og hva                                                                            du må gjøre for at kurset igjen skal få Fullført-status. 

Dette er en del av kompetanseplanen for ansatte i EROPH i Horten kommune. Når du melder deg på dette kurset, vil du automatisk være påmeldt kursene under på KS Læring, som alle må fullføres.

Dette er en kompetansepakke for pleieassistenter i sykehjemmene i Horten kommune.

- Du må årlig resertifiseres i brannvern undervisning. 

Kompetansepakke for sykepleiere og vernepleiere i sykehjemmene i Horten kommune.

Kurset revideres årlig av kursansvarlig.

- Brannvern må gjennomføres årlig 

- Legemiddeleksamen må gjennomføres hvert 6. år

Kompetansepakke for helsefagarbeidere i sykehjemmene i Horten kommune. 


- Brannvern undervisning må resertifiseres årlig 

- Legemiddelhåndtering fullmakt + passeringstest er tidsbegrenset til hvert 3. år

Dette er en del av kompetanseplanen for ansatte i hjemmetjenesten i Horten kommune. Når du melder deg på dette kurset, vil du automatisk være påmeldt kursene under på KS Læring, som alle må fullføres.