Kurset består av 7 kapittel. Først er det en del i hvert kapittel med teori og når du har lest dette avsluttes hvert kapittel med en test. Testen består av et antall spørsmål om det du akkurat har lest og du må svare riktig på 80%. På flere spørsmål kan flere alternativer være riktig.

Alle kapittel må leses og tester bestås innen du har bestått kurset.

I slutten av hvert kapittel er det henvisninger til gjeldende litteratur og regelverk for dem som vil vite mer.


Om dette kurset

Før du tar testen må du gjennomføre kurset "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter".

Kurset finner du ved å følge denne linken: https://www.kslaring.no/course/info.php?id=13887
Om dette kurset