En enkel brukerveiledning i daglig bruk av Tidbank for ansatte ved Orkdal Rådhus.

Om dette kurset

Alle ansatte ved Orkdal Rådhus er tilknyttet TidBank. Dette er en enkel brukerveiledning.

Kurs for ansatte og ledere om digital sykmelding


Om dette kurset

Kurs for ledere og personell som fyller ut lønnsmelding for innsending til lønnsavdelingen

Om dette kurset

Ved oppstart av arbeidsforhold er lønnsmeldingen det viktigste redskap for å registrere riktige opplysninger om stillingsforholdet. Arbeidsavtale skal være på plass før lønnsmelding skrives – det skal være samsvar mellom arbeidsavtale og lønnsmelding.

Om dette kurset

En gjennomgang av hva som må gjøres i forbindelse med foreldrepermisjon

For ledere, ansatte og LPA.

Dette kurset skal gi deg som nyansatt en innføring i det å være ansatt i Orkdal kommune.

Du vil få informasjon om både politisk og administrativ organisering, og kommunens visjon og overordnede mål. Regler og retningslinjer og HMS har også en stor plass i kurset.

Når du har gjennomført alle modulene vil du få mulighet til å skrive ut kursbevis.

Lykke til med kurset.

Om dette kurset

Orkdal kommune har hvert år mange nyansatte, i mange ulike yrkesgrupper. Vi ønsker å gi våre nye ansatte (faste og vikarer) informasjon om kommunen vår.