En enkel brukerveiledning i daglig bruk av Tidbank for ansatte ved Orkdal Rådhus.

Kurs for ansatte og ledere om digital sykmelding


Kurs for ledere og personell som fyller ut lønnsmelding for innsending til lønnsavdelingen

Dette kurset skal gi deg som nyansatt en innføring i det å være ansatt i Orkdal kommune.

Du vil få informasjon om både politisk og administrativ organisering, og kommunens visjon og overordnede mål. Regler og retningslinjer og HMS har også en stor plass i kurset.

Når du har gjennomført alle modulene vil du få mulighet til å skrive ut kursbevis.

Lykke til med kurset.