• Idrett og frilutfsliv
  • Kulturhus inkl kinodrift
  • SLT/Utekontakt/ungdomsarbeid
  • Bibliotek
  • Kulturskule