Difis "Får Walter lov " e-læringskurs er delt inn i 16 korte episoder. Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet.

Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og tar maks 5 minutter å gjennomføre. På slutten av hver modul presenteres en nøtt som den ansatte får dagen på seg til å løse, helst sammen med kolleger. Løsningen får de dagen etter.

Vi anbefaler at kolleger tar kurset sammen, fordelt over 16 arbeidsdager. 

Dersom du ønsker å ta kurset alene, eller ønsker å ta kurset mer intensivt, kan du bare starte gjennomgangen.


Om dette kurset

Får Walter lov er et e-læringskurs i 16 korte episoder. Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet.

Gå direkte til kurset ved å klikke her