Velkommen til dette kurset i personalarbeid!

Om dette kurset

Å være leder med personalansvar innebærer et stort spenn i oppgaver og ansvar.

Feilansettelser, manglende oppfølging ved sykefravær og personalsaker kan føre til mye ekstraarbeid og føre til store kostnader for din enhet, dine ansatte, etaten og kommunen som helhet. Dette er et introduksjonskurs som tar for seg noen av de viktigste oppgavene Bymiljøetaten stiller til deg som personalleder.


Oslo kommune har vedtatt å ta i bruk 10-faktor medarbeiderundersøkelse. I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler.