Dette kurset er for alle nyansatte i Bymiljøetaten. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i Oslo kommune og i Bymiljøetaten. 

Starte kurset:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en bekreftelse på e-post.

Lykke til!

to jenter leker

Dette er et introduksjonskurs for deg som er nyansatt i Barne- og familieetaten, Oslo kommune.  Kurset skal gjennomføres iløpet av de første 2 måneder av ansettelsesforholdet. 

Hensikten er å gi en introduksjon til hva du som ny bør kjenne til om din arbeidsgiver, samt vise deg hvor du finner mer informasjon.  

Kurset er delt inn i 6 leksjoner:

  • Velkommen til Oslo kommune
  • Om Barne- og familieetaten
  • Viktige verktøy
  • Lønn, fravær, HMS og IA
  • Informasjonssikkerhet i Barne- og familieetaten
  • Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte

Kurset er utarbeidet av HR-seksjonen v/Solveig Lisa Schulze og Mona Irene Solberg. Ta kontakt med oss dersom du har problemer med påmelding eller gjennomføring av kurset. Det er også fint hvis du kan gi en vurdering av kurset etter fullføring.  Skulle det være lenker som ikke fungerer, setter vi pris på om du gir oss en melding om dette.  

Velkommen til e-læring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).


Bymiljøetaten skal drive sin virksomhet i samsvar med gjeldende lov, forskrift, kommunale og selvpålagte krav slik at vi unngår skader på personell, materiell og ytre miljø. Det er fastsatt krav om at alle ansatte i Bymiljøetaten skal gjennomgå opplæring innen HMS og ytre miljø etter etatens retningslinjer.Om dette kurset

Dette kurset baserer seg på krav om kompetanse innen HMS og ytre miljø som alle etatens ansatte skal inneha.Brann

Her følger en innføring i branninstruksen for Undervisningsbygg i Grensesvingen 7.
Om dette kurset

Mål: Alle ansatte og innleide skal være kjent med rømningsveier, plassering av slukkeutstyr og hva de skal gjøre når brann oppdages. 

Kurset tar noen få minutter. Mer utfyllende informasjon finner du i styringssystemet vårt USYS og på HMS-tavler plassert i lokalene.Dette er et nettbasert kurs i HMS og ytre miljø

Om dette kurset

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetskrav. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben.

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet er en vanlig samlebetegnelse for dette. Bymiljøetaten er også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001-standarden. I den forbindelse er det krav om at alle ansatte skal ha gjennomgått en grunnleggende opplæring i etatens miljøstyringssystem.

Alle ansatte i Bymiljøetaten skal derfor ha kunnskap om HMS og miljø uavhengig av den stillingen og de rollene man har i etaten.

Dette har det vært fokus på i eksternrevisjon av etatens styringssystem for HMS og miljø og det er et krav i HMS lovgivningen som følges opp av tilsynsmyndighetene.

Starte kurset / påmelding:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse

Dette er et introduksjonskurs for nyansatte i Oslo kommune.

Introduksjonskurset for nyansatte i Oslo kommune er ikke et fullstendig læringsløp, men tar deg gjennom viktige tema som alle ansatte må kjenne til.


Om dette kurset

I dette kurset lærer du blant annet om hvordan Oslo kommune styres, og litt om verdigrunnlaget til kommunen.

Kurset er delt inn i 3 deler:

-Del 1: Velkommen til Oslo kommune
-Del 2: Oslo kommunes verdigrunnlag
-Del 3: Slik styres Oslo


Et skolebygg å være stolt av!


from Undervisningsbygg Oslo KF on Vimeo.

Om dette kurset

Velkommen til Undervisningsbygg!

Du blir nå en del av landets største og beste kompetansemiljø på planlegging, bygging og drift av skolebygg. Det forplikter og skaper forventninger.

Hos oss er profesjonalitet og redelighet grunnverdiene i alt vi gjør. I tillegg skal vi tørre å være modige og nytenkende. Vi bygger robuste og miljøvennlige skolebygg, samtidig som vi har høy bevissthet rundt vårt samfunnsansvar.

Jeg kan love mange interessante og utfordrende oppgaver uansett hvor du jobber i foretaket. Vi har store forventninger til deg, og du vil få være med på å skape viktige utviklingsarenaer for alle elevene i Oslo.

Som ansatt i Undervisningsbygg vil du få muligheten til en spennende faglig og personlig utvikling.

Du vil bli en del av et godt, kompetent arbeidsmiljø, der det er lov både å lykkes og feile, så lenge vi lærer av det. Som leder håper jeg at jeg kan være med på å motivere deg til å trives og yte ditt beste.  

Vennlig hilsen

Rigmor Helene Hansen

Adm. direktør

Rigmor Helene Hansen


Dette er et introduksjonskurs for nyansatte i Oslo kommune, Helseetaten.

Introduksjonskurset for nyansatte i Helseetaten er ikke et fullstendig læringsløp, men tar deg gjennom viktige tema som alle ansatte i Helseetaten må kjenne til.

Alle nyansatte i Helseetaten skal gjennomføre kurset i løpet av de 2 første månedene av ansettelsesforholdet. 


Om dette kurset

I dette kurset lærer du blant annet om organisering av Helseetaten, rettigheter og plikter som ansatt, medvirkning, viktige verktøy, hvor du finner informasjon, velferdstilbud, brannrutiner og beredskap.

Kurset er delt inn i 7 deler:

-Del 1: Om Helseetaten
-Del 2: Helseetaten som arbeidsgiver
-Del 3: Inkluderende arbeidsliv og HMS
-Del 4: Viktige verktøy
-Del 5: Velferdstilbud
-Del 6: Brannvern
-Del 7: Beredskap

 

Lenke til Oslo kommunes E-læring i HR-systemet

Om dette kurset

E-læringen skal ivareta opplæring i selvbetjeningsfunksjonalitet i HR-systemet og være til støtte for superbrukere ved lokal opplæring.  

E-læringsleksjonene er også tilgjengelig på Oslo kommunes felles intranett, via selve HR-systemet, og direkte fra skjermbilder.

Enkelte nettlesere og PC-er kan ha problemer med å vise E-læringen. Hvis du får opp feilmeldingen "En popupblokkering forhindrer avspilling...", må du godkjenne at nettleseren din kan vise "pop-up-vinduer" for at e-læringen skal åpnes.

Ta kontakt med lokal brukerstøtte IKT for eventuell hjelp.


Klikk her for å bli sendt direkte til e-læring i HR-systemet


Dette er et introduserende nettkurs i kjønn, seksualitet og normer for ledere og ansatte i kommunen. Nettkurset er laget av FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram Skeiv kunnskap på bestilling av Byrådsavdeling for Finans i Oslo kommune i samarbeid med Renovasjonsetaten og Rosa kompetanse.

Kurset vender seg til deg som jobber i Oslo kommune og andre som bruker KS-læring. Kurset kan brukes som refleksjonsverktøy rundt egen kunnskap og holdninger og som forberedende oppgave i forkant av workshops og kurs. 

Kurset er et interaktivt nettbasert 30 minutters introduksjonskurs der hovedformålet er å skape refleksjon og øke kompetansen om mangfold med spesielt fokus på normer, kjønn og seksualitet - og om hvordan vi møter tjenestemottakere, brukere, og hverandre som kolleger. Vi har et ansvar for å møte hverandre på en åpen og inkluderende måte - og ikke ta ting for gitt. Det handler om deg - uansett hvem du er! Vi ser på begrepene normer, kjønn og seksualitet, og undersøker hva de betyr i samfunnet og for oss. Vi ser også på hva inkluderende og ekskluderende møter kan innebære.