Oslologo

[Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

Ikke publiser kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Oslo kommune har fått ny visuell identitet og designmalen skal benyttes på kommunale kurs og arrangementer. Den ligger på kommunens intranett. ]

Om dette kurset

{Skriv en lengre kurspresentasjon her, som likevel er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets formål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for. ]

Formål 

Hensikten med dette kurset er 

Målgruppe

Dette kurset passer spesielt godt for

Mål

Etter å ha gjennomført dette kurset skal deltakerne ha 

 • kunnskaper om
 • ferdigheter i
 • være opptatt av 

Innhold[Skriv en kort presentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på arrangementets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at deltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

Ikke publiser forsiden før arrangementet er klar til å vises i oversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før det er klart til påmelding.

Oslo kommune har fått ny visuell identitet og designmalen skal benyttes på kommunale kurs og arrangementer. Den ligger på kommunens intranett. ]


Om dette kurset

[Denne presentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver arrangementets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem arrangementet passer best for.

Oslo kommune har fått ny visuell identitet og designmalen skal benyttes på kommunale kurs og arrangementer. Den ligger på kommunens intranett.]

Formål 

Hensikten med dette arrangementet er 

Målgruppe

Dette arrangementet passer spesielt godt for

Mål

Etter å ha deltatt på dette arrangementet, skal deltakerne ha 

 • kunnskaper om
 • ferdigheter i
 • være opptatt av 

Innhold


[Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på 2-3 linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

Ikke publiser kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Oslo kommune har fått ny visuell identitet og designmalen skal benyttes på kommunale kurs og arrangementer. Den ligger på kommunens intranett. ]

Om dette kurset

[Skriv en lengre kurspresentasjon her, som likevel er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets formål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Oslo kommune har fått ny visuell identitet og designmalen skal benyttes på kommunale kurs og arrangementer. Den ligger på kommunens intranett. ]

Formål 

Hensikten med dette kurset er 

Målgruppe

Dette kurset passer spesielt godt for

Mål

Etter å ha gjennomført dette kurset skal deltakerne ha 

 • kunnskaper om

 • ferdigheter i

 • være opptatt av 

Innhold[Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på 2-3 linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

Ikke publiser kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Oslo kommune har fått ny visuell identitet og designmalen skal benyttes på kommunale kurs og arrangementer. Den ligger på kommunens intranett. ]

 


Om dette kurset

[Skriv en lengre kurspresentasjon her, som likevel er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets formål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.]

Formål 

Hensikten med dette kurset er 

Målgruppe

Dette kurset passer spesielt godt for

Mål

Etter å ha gjennomført dette kurset skal deltakerne ha 

 • kunnskaper om
 • ferdigheter i
 • være opptatt av 

Innhold