Den skjulte underkategorien KS Læring-brukerstøtte er for KS Læring-brukerstøtte, for eksempel trygg innlevering av filer fra kommunen.

Her finner du prosedyrer for hvordan en kommune går frem for å aktivere intergasjon med KS Læring, med  Single Sign On. Prosedyren er ment for kommunens administrator i KS Læring, og for eventuelle konsulenter som brukes for å sette opp endepunkter med mer.

Denne prosedyren er sist oppdatert: 27-05-21

Dette kurset er under utvikling


Dette kurset er et asynkront nettbasert kurs. Det betyr at du kan ta kurset når du vil og i eget tempo. Du velger selv rekkefølgen på modulene, samtidig som at det anbefales at du følger dem i den rekkefølgen de presenteres i kurset. For å få fullføre kurset må du ha gått gjennom alle modulene i kurset, samt bestått samtlige modultester.  


Dette kurset er under utvikling


Dette kurset er et asynkront nettbasert kurs. Det betyr at du kan ta kurset når du vil og i eget tempo. Du velger selv rekkefølgen på modulene, samtidig som at det anbefales at du følger dem i den rekkefølgen de presenteres i kurset. For å få fullføre kurset må du ha gått gjennom alle modulene i kurset, samt bestått samtlige modultester.  Dette kurset er under utvikling


Dette kurset er et asynkront nettbasert kurs. Det betyr at du kan ta kurset når du vil og i eget tempo. Du velger selv rekkefølgen på modulene, samtidig som at det anbefales at du følger dem i den rekkefølgen de presenteres i kurset. For å få fullføre kurset må du ha gått gjennom alle modulene i kurset, samt bestått samtlige modultester.  


Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

KS Læring-brukerstøtte - utlevering - kan brukes til å levere filer på en sikrere måte til Org-superbrukere eller Superbrukere i kommunene enn ved å sende som vedlegg på e-post.

Om dette kurset

E-post med vedlegg er som postkort uten konvolutt gjennom nettet. Via KS Læring har vi kryptert forbindelse og to-faktor-autentisering. Filer slettes etter levering.

For levering av filer til KS Læring-brukerstøtte.

Om dette kurset