Den skjulte underkategorien KS Læring-brukerstøtte er for KS Læring-brukerstøtte, for eksempel trygg innlevering av filer fra kommunen.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Her finner du prosedyrer for hvordan en kommune går frem for å aktivere intergasjon med KS Læring, med  Single Sign On. Prosedyren er ment for kommunens administrator i KS Læring, og for eventuelle konsulenter som brukes for å sette opp endepunkter med mer.

Denne prosedyren er sist oppdatert: 27-05-21

Dette kurset er under utvikling


Dette kurset er et asynkront nettbasert kurs. Det betyr at du kan ta kurset når du vil og i eget tempo. Du velger selv rekkefølgen på modulene, samtidig som at det anbefales at du følger dem i den rekkefølgen de presenteres i kurset. For å få fullføre kurset må du ha gått gjennom alle modulene i kurset, samt bestått samtlige modultester.  


Dette kurset er under utvikling


Dette kurset er et asynkront nettbasert kurs. Det betyr at du kan ta kurset når du vil og i eget tempo. Du velger selv rekkefølgen på modulene, samtidig som at det anbefales at du følger dem i den rekkefølgen de presenteres i kurset. For å få fullføre kurset må du ha gått gjennom alle modulene i kurset, samt bestått samtlige modultester.  


Dette kurset er et asynkront nettbasert kurs. Det betyr at du kan ta kurset når du vil og i eget tempo. Du velger selv rekkefølgen på modulene, samtidig som at det anbefales at du følger dem i den rekkefølgen de presenteres i kurset. Kurset avsluttes med en liten quiz. 

For å kunne ta avsluttende quiz, må du være påmeldt kurset. De som har brukerkonto i KS Læring kan melde seg på kurset selv. Er du inne som gjest kan du se gjennom alle leksjoner, men du får ikke tatt quizen.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.