Salutis HMS holder kurs i grunnleggende førstehjelp med fokus på førstehjelpssituasjoner man kan møte i hverdagen. Går igjennom ulike sykdommer og skader som kan kreve at man må yte førstehjelp, samt livreddende førstehjelp med øving på hjerte-lunge-redning.

 Smittevern blir ivaretatt og pr i dag kan vi ikke øve på munn-til- munn metoden, men vil gjennomgå hvordan dette utføres. Dukkene blir vasket mellom ansatte som øver på hjertekompresjoner. Det må være god avstand mellom kursdeltagere og fokus på håndhygiene.

Alle som møter på kurs må være friske, ikke ha sår hals, hoste, feber eller andre symptomer på luftveisinfeksjon. De ansatte skal heller ikke møte opp dersom de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.


Salutis HMS holder kurs for barnehageansatte med fokus på førstehjelpssituasjoner man kan møte i hverdagen som barnehageansatt. Fokus på skader og ulykker som kan oppstå, vi går igjennom livreddende førstehjelp med øving på hjerte-lunge-redning på barn. 


Smittevern blir ivaretatt og pr i dag kan vi ikke øve på munn-til- munn metoden, men vil gjennomgå hvordan dette utføres. Dukkene blir vasket mellom ansatte som øver på hjertekompresjoner. Det må være god avstand mellom kursdeltagere og fokus på håndhygiene. 

Alle som møter på kurs må være friske, ikke ha sår hals, hoste, feber eller andre symptomer på luftveisinfeksjon. De ansatte skal heller ikke møte opp dersom de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.