Dette nettkurset gir deg som leder i Løten kommune oversikt over dine oppgaver i tilknytning til lønnsoppgjør og lønnsfastsettelse når noen skal ansettes

Om dette kurset

Du vil lære om: 

Løten kommunes lønnspolitikk

Dine oppgaver knyttet til vurderinger og innspill ved lønnsoppgjør