Her finner du alle kurs og arrangementer som

omhandler administrasjon.
Kurset er et tilbud til ledere med personalansvar og tillitsvalgte i Harstad kommune.

Kursansvarlige er Tone Hagerupsen, HR-rådgiver, og Eva Granås, HTV for Fagforbundet.

Workshopen vil ta oss gjennom grunnprinsippene i den nye personvernloven, innbyggeres rettigheter, oversikt over behandling av personopplysninger, vurdering av risiko og personvernkonsekvenser og kommunens styringssystem. Her legger vi opp til gruppearbeid gjennom hele dagen. Vi satser på å gi dere en «verktøykasse» og hjemmelekse mot slutten av dagen.