Her finner du alle kurs og arrangementer som

omhandler administrasjon.
Kurset er et tilbud til enhetsledere, avdelingsledere og driftskoordinatorer i helse og omsorg i Harstad kommune.
Dette er et av tiltakene våre i arbeidet med drift i balanse.

Kursansvarlig er Eva Granås, HTV for Fagforbundet og Tone Hagerupsen, HR-rådgiver.

I tillegg er Kristin Haukebøe Eriksen, personalkonsulent, tilstede for supplering ved spørsmål knyttet til ressursstyring.

Kurset informerer om bestemmelsene i ferieloven og hovedtariffavtalen og hva disse betyr for ansatte i helse og omsorg.

 

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.Kurset er et tilbud til enhetsledere, avdelingsledere og driftskoordinatorer i helse og omsorg i Harstad kommune.
Dette er et av tiltakene våre i arbeidet med drift i balanse.

Kursansvarlig er Eva Granås, HTV for Fagforbundet og Tone Hagerupsen, HR-rådgiver.

I tillegg er Kristin Haukebøe Eriksen, personalkonsulent, tilstede for supplering ved spørsmål knyttet til ressursstyring.

Kurset informerer om bestemmelsene i ferieloven og hovedtariffavtalen og hva disse betyr for ansatte i helse og omsorg.

 

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.Harstad kommune bruker KS sin 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. I dette nettkurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. 
Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men er også aktuelt for andre ansatte.

Tekniske krav: Kurset inneholder videoer og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

Beskriv bildet / Fotograf:

Kurset er et tilbud til ledere med personalansvar og tillitsvalgte i Harstad kommune.

Kursansvarlige er Tone Hagerupsen, HR-rådgiver, og Eva Granås, HTV for Fagforbundet.

Om dette kurset

Kurset informerer om bestemmelsene i ferieloven og hva disse betyr for oss i Harstad kommune. 


Følgende temaer gås gjennom:

 • Lovfestet ferie 
 • Opptjeningsår og ferieår
 • Feriefritidens lengde 
 • Feriefastsetting, endring og erstatning
 • Tiden for ferie - hovedferie
 • Ferieavvikling i oppsigelsestid
 • Ferieavvikling under sykdom og permisjon med mer
 • Beregning av feriepenger
 • Utbetaling av feriepenger
 • Avtalefestet ferie etter Hovedtariffavtalen (HTA)
 • Overføring av ferie

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.

Illustrasjon: pixabay.com

Workshopen vil ta oss gjennom grunnprinsippene i den nye personvernloven, innbyggeres rettigheter, oversikt over behandling av personopplysninger, vurdering av risiko og personvernkonsekvenser og kommunens styringssystem. Her legger vi opp til gruppearbeid gjennom hele dagen. Vi satser på å gi dere en «verktøykasse» og hjemmelekse mot slutten av dagen.

Om dette kurset

Dette er et kurs for ledere i Harstad kommune om hva den nye personvernloven betyr for oss i vårt arbeid.

Arrangementet er et samarbeid mellom Kins og Harstad kommune. Foredragsholder: Roy Allan Hansen, CDO Bærum kommune.

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) blir norsk lov i 2018. For de som vil gå i gang med å lese anbefales det å begynne med artikkel nr. 5 om Prinsipper for behandling av personopplysninger på side 35

Det anbefales å lese gjennom følgende veiledere i forkant av workshopen:

Velkommen som ansatt i Harstad kommune!

Harstad kommune ønsker at våre ansatte skal få en god opplevelse når de starter på jobb hos oss. Det er mange ting å sette seg inn i som arbeidstaker i vår kommune, både på system, fag, arbeidsplassen og ikke minst den jobben som skal utføres.  Dette ansatt kurset har fokus på det å være ansatt hos oss og de systemene som arbeidstakerne må ha kjennskap til  for å administrere sin egen arbeidshverdag. Det som omhandler fag, arbeidsmiljø og arbeidsoppgavene som skal utføres skal følges opp av leder på den enkelte arbeidsplass. 

frustrert ansatt


                                     

Om dette kurset

Kurset er delt inn i 8 deler og vil bidra til å gi deg en god forståelse av de viktigste områdene som er knyttet til det å være ansatt hos oss. Du vil til slutt få noen oppsummeringsspørsmål. Alle delene må være gjennomført for å få godkjent kurset.

Lykke til!

Harstad kommunes arbeidsmiljøfestivalen 2019 avvikles i år i uke 38,  16-20.september 2019. I den forbindelse vil vi i samarbeid med utdanningsforbundet i Harstad og Statens pensjonskasse tilby vår tradisjonelle seniordag for kommunens undervisningspersonale.

Målgruppe:

Ansatte født til og med 1962 og som tidligere ikke har deltatt på en slik dag.

Om dette kurset

Vi får besøk av Statens pensjonskasse ved Jens Martin Foss som vil ha mellom 3-4 timers kurs/informasjon med følgende tematiske forhold: 

 •  Folketrygd
 •   Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
 •  Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse
 •   Alderspensjon 
 •   AFP
 •   Uførepensjon
 •   Etterlattepensjon¨
 • Boliglån og enkel skatteberegning

De tilbyr også individuelle pensjonsberegninger, inkludert skatteberegning for kursets deltakere. De individuelle pensjonsberegningene vil koste 1450,- pr stykk (1250,- pr.stykk hvis dere ønsker beregninger uten enkel skatteberegning) Kostnadene må den enkelte ta selv etter avtale med pensjonskassen.  Kommunen vil i ettertid sende en egen faktura til de dette gjelder. De som ønsker slik samtale må melde dette  på e-post til Inger-Lise Eilertsen.  Det må  fremkomme hvilken samtale som  ønskes.

Frist: Fredag  30.august 2019

Inger-Lise Eilertsen, fagkoordinator HR vil i tillegg presentere dagens seniorpolitiske retningslinjer: http://dk/eknet/docs/pub/DOK00789.pdf

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.

Harstad kommunes arbeidsmiljøfestivalen 2019 avvikles i år i uke 38,  16-20.september 2019. I den forbindelse vil vi i samarbeid med Harstad kommunale pensjonskasse og KLP tilby vår tradisjonelle seniordag.

Målgruppe:

 Ansatte født til og med 1962 og som tidligere ikke har deltatt på en slik dag.

Om dette kurset

Vi får besøk av KLP (for sykepleiere og Harstad kommunale pensjonskasse  som vil ha et 3- timers kurs med følgende tema:

 •  Folketrygd
 •   Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
 •  Tjenestepensjon
 •   Alderspensjon 
 •   AFP
 •   Uførepensjon
 •   Etterlattepensjon

Dersom du ønsker ei slik pensjonsberegning gjennom en egen samtale med pensjonskassen så må dette meldes på epost til Fagkoordinator HR Inger-Lise Eilertsen

Frist: Onsdag 28.august  2019.

Det vil også bli en kort presentasjon av  kommunens gjeldende seniorpolitiske retningslinjer som dere også kan finne i kommunens kvalitetshåndbok som nås via intranett og kommunens hjemmeside.


Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.