Her finner du alle kurs og arrangementer innenfor fagområdet

helse og omsorg i Harstad kommune.

helse

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Kurs i hvordan forebygge og håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.

Målgruppe: Ansatte i enhet for bo og oppfølging

Om dette kurset

Sted: Havnegt 1, 2.etg, auditorium 1 

Kursets innhold:

  • Forståelse/ bevisstgjøring
  • Forebygging

  • Håndtering (inkl. fysiske øvelser)

  • Oppfølging 

Det vil bli servert kaffe/ te og frukt

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.


KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen.

Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften på en god måte.

VFT ABC er et interkommunalt samarbeid mellom Harstad, Kvæfjord, Evenes, Skånland og Tjeldsund. Dette er et bedriftsinternt selvstudium i grupper med varighet fra november 2020 til juni 2021. Det vil bli gjennomført 3 fellessamlinger og ca. 5 gruppesamlinger.

Fellessamlingene vil i utgangspunktet skje interkommunalt, om Corona- smittesituasjonen tillater det. Hvis det ikke er mulig med interkommunale samlinger vil det bli tilrettelagt med deltakelse fra kommunene via teams. Deltakelse på samlingene er obligatorisk om en skal få opplæringsprogrammet godkjent.


Evaluere og oppdatere tiltak. Avslutte gamle tiltak. Oppdatering av sammenfatninger. Sette inn kontaktpersoner.

Om dette kurset

Oppdatering/jobbing med tiltaksplaner. Oppfølging etter tidligere kurs.


Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.