Denne kategorien skal inneholde felles kurs for alle ansatte uavhengig av tjenesteområde.

Arbeidsmiljøloven §6-5 og §7-4 krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og ledere får den opplæringen som er nødvendig for å utføre sitt verv på forsvarlig måte. Kurset er lagt opp med bakgrunn i å dekke lovens krav. Det vil være undervisning i tre dager samt en hjemmeoppgave som gjennomføres i tiden mellom 2. og 3. kursdag.   


Kurset vil foregå følgende dager:

6. november 2023, fra kl 08.30 - 15.30 - Møterom: Kommunestyresalen i Lillestrøm rådhus

8. november 2023, fra kl 08.30 - 15.30 - Møterom: Kommunestyresalen i Lillestrøm rådhus

17. november 2023, fra kl 08.30 - 15.30 - Møterom: Kommunestyresalen i Lillestrøm rådhus


Følgende tema vil bli gjennomgått:

 • Arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene
 • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll-forskriften
 • Arbeidsmiljømodellen
 • Fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer
 • Helsefremmende arbeidsmiljø 
 • Systematisk sykefraværsarbeid
 • AKAN - rus og avhengighet i arbeidslivet
 • Roller i HMS-arbeidet


Ved påmelding til kurset, melder du deg automatisk på alle tre kursdagene.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

HMS repetisjonskurs for ledere og verneombud  (1 dag)

Om dette kurset

Få innsikt i lovpålagt HMS arbeid i Lillestrøm kommune. 

Få innsikt i hvordan vi jobber med sykefravær i Lillestrøm kommune


Kurset vil være på Teams kl. 0900-1100.

Møteinnkalling kommer på epost dagen før kursstart.