Denne kategorien skal inneholde felles kurs for alle ansatte uavhengig av tjenesteområde.