Dette kurset vert ein erstatning for planlagte Brannøvingar på NOS, Våren 2020.

Det er tenkt at alle tilsette som jobbar på NOS i Nissedal skal ta dette kurset, slik at dei vert kjend med branninstruks og rutinar rundt brannhandtering ved sjukeheimen.

I tillegg må sommarvikarane som skal jobbe på institusjon (NOS) også ta dette kurset.


Om dette kurset

Dette kurset vil ha ein teoretisk del som omhandlar generell brannteori og ein praktisk del der deltakarane skal finne plassar på huset ved hjelp av kodar og kart.

Mål:

Deltakarane får repetisjon på brannteori , samt kan orientere seg på branntavle og finne ut kor:

 Om kurset:

-  Enkel brannteori med kontrollspørsmål

-  Praktiske øvingar der deltakarane kan få øvd seg på å finne kor på NOS brannalarmen er 
    løyst ut-

-  Erstattar vårens øving, der Covid 19 satte ein stoppar for samlingar.

-  Erstattar og brannøving til ferievikarar ved NOS sommaren 2020.Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.