Kurs for oppvekst og kultur i Sola kommune

Sola kommune, oppvekst hadde en fagsamling med "Alternativ til vold (ATV)" for barnehage og skole. 

I løpet av denne samlingen tok Jannicke Stav fra ATV oss gjennom:

  • Hva er vold
  • Hva mener vi med vold i nære relasjoner
  • Hva kan være barn sine strategier for håndtering av vold
  • Hvordan kan vi voksne kan hjelpe barn i barnehage og skole som har vært utsatt for vold
  • Barnehage og skole som stabiliser og viktige bidragsyter for en trygg oppvekst
  • Konkrete tips til bruk i barnehage/skolehverdagen